Enformatik Cehâleti Yenmenin Yolu: Seyâhat Ya Resûlallah!

Mahmut Haldun Sönmezer

Kırk yaşından sonra anladım ki sosyal bilimlere, hâsseten de târihe meftûn olan bir insan için seyâhat etmek, adeta organik gıdalarla beslenmek gibi bir şey. Nasıl son yıllarda sofralarımızı işgal eden hormonlu gıdalar, vücudumuzda istikbâlde ortaya çıkması muhtemel birtakım arızaların temelini atıyorsa ya ikinci sınıf kaynaklardan iktisâb ettiğimiz ya da internet üzerinden edindiğimiz yalan yanlış bilgiler de zihinsel anlamda dezenformasyona, yani bilgi kirliliğine yol açıyor. Kaynağı belirsiz mebzûl mikdârda malûmât, beynimizde depolanıyor. Bu durumun trajikomik adı da bundan evvelki Milli Eğitim Bakanımızın yerinde ifâdesiyle “enformatik cehâlet” oluyor.

Yaklaşık beş yıl evveline kadar daha ziyâde okuyarak ve şifâhî geleneğin de etkisiyle dinleyerek öğrenme yolunu tutan birisi olarak bu yaştan sonra pusulayı keskin bir şekilde seyâhat âlemine doğru kırarak ana tercihini gezip görerek öğrenmekten yana kullanan bendeniz, ne kadar isâbetli bir yol tuttuğumu her yaptığım seyâhatten sonra daha iyi fark ediyorum. Meğerse bugüne kadar hormonlu gıdalarla ne çok beslenmişiz. İnsanoğlu gezmek suretiyle hayâtı boyunca edinmiş olduğu bilgilerin bir tür sağlamasını yapıyor. Allah’ın vicdândan sonra insanoğluna en büyük lütfu olan akıl nimetini, gezip görmek suretiyle organik yollardan beslemeye başlıyor. Hormonlu bilginin olmadığı bir vâdîde yol almanın huzûr ve emniyyetini yaşıyor. Müdekkik nazarlarla ne kadar çok gezer ve ne kadar geniş bir coğrafyayı görebilme imkânına sahip olursanız malûmât haznenizde mevcûd olan bilgi ve kanâatler de o derece sağlam bir zemine oturuyor. Zihninizde mevcûd mübhemiyyetler o ölçüde azalıyor. Ülkeler ve insanlar hakkındaki kanâatler, medyanın zincirlerinden kurtulup hürriyyetine kavuşuyor. Bu geziler sizi sanal âlemin ve medyanın tuzağına düşüp bilgi kirlenmesine uğramaktan koruyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir