Eserlerde Kurgunun Bir Kaderi Var Mıdır?

Onur Akbaş

Kader, Arapça kökenli bir kelime olup ilk anlamı “Yazgı” ikinci anlamı ise (genellikle) “kaçınılmaz kötü talih” olarak sözlükte yerini alır. Aynı zamanda “ölçü, miktar” anlamlarını da karşılar. İlk iki manasıyla doğrudan insanı merkeze alan bu kelimenin, insana mahsus bir eylem/faaliyet olan sanattaki yeri nedir?

Kurgu bağlamında romanların da bir kaderi var mıdır?

Ele aldığımız bu problemin çıkış noktası: 7 Nisan 2015 tarihinde Charlotte Seager’ın kaleme aldığı “Bilinçaltı, yazarlığı nasıl etkiler?” başlıklı yazı. Bu çalışma her ne kadar konuyu bilinçaltı-eser kurgusu bağlamında ele alsa da, bizi ilgilendiren daha çok bu soruya yazarların verdiği cevaplardır. Zira ilgili yazıda, sorunun cevapları; bir eserin kurgusunun şekillenmesinde bilinçaltının rolünden ziyade bu şekillenmenin istem dışı, bilinmez bir ölçüde ve sanki bir “yazgı” gibi kendi yörüngesinde yol alması biçiminde olduğu için, biz meseleyi roman ve hikaye etrafında daraltmak ve “kader” kavramı etrafında da genişletmek sureti ile etüt etmeye çalıştık.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir