Felsefi Monizm ve İslam’da Tevhid

Felsefede monizm, tekçilik bircilik demektir. İslam’da tevhid demek,
Allah’dan başka ilah kabul etmemek demektir.
Bu ikisi asla aynı şey değildir. Son zamanlarda bazı kimseler, ya cehaletlerinden
veya art niyetlerinden olacak, bu iki kavramı, birbiri ile karıştırma
yoluna girmiş bulunmaktadırlar.
Oysa, “monizm”, felsefede asıl gerçek ve kaynak kabul edilen varlığın
mahiyetine göre çeşitli isimler alır ve farklı mahiyet arz eder. Mesela;
“materyalist monizm”, bütün varlık tezahürlerini hayati ve ruhi kıpırdanışları
bile maddeye irca eder, maddeden başka gerçek kabul etmez. “Tek
gerçek” olarak maddeyi esas alır. Yine “spirtüalist monizm”, bütün varlık
tezahürlerini, maddi olanları da dahil, menşe itibari ile ruha irca eder.
Öte yandan “enerjetik monizm”, varlık alemine enerjiyi, tek ve gerçek
varlık kabul eder, bütün varlık tezahürlerini, buna icra etmeye çalışır;
hatta bunlara göre Tanrı bile bir “enerji”den ibarettir. “Panteist monizm”
e göre de tanrı ile alem aynı şeydir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir