Fırkalar

Hadîs-i şerîfte de buyuruldu ki: “Benî İsrâîl, yetmiş bir
fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan yetmişi Cehennem’e gidip, ancak
bir fırkası kurtulmuştur. Nasârâ (Hıristiyânlar) da yetmiş iki
fırkaya ayrılmıştı. Yetmiş biri Cehennem’e gitmiştir. Bir zaman
sonra benim ümmetim de yetmiş üç kısma ayrılır. Bunlardan
yetmiş ikisi Cehenneme gidip, yalnız bir fırkası kurtulur.
Cehennemden kurtulan fırka, benim ve Eshâbımın gittiği yolda
gidenlerdir.” [Tirmizî]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir