Görmüş Geçirmiş Bir Bandırma Eseri Haydar Çavuş Camii

Ersoy Aydoğan

Bandırma’ya denizden bakıldığında göze ilk çarpan eserlerden biri Haydar Çavuş Camii’dir. Asırlık çınarların ardında tarihin bir tanığı olarak durmaktadır.

Her ne kadar üzerinde 1923 tarihi yazılı ise de, camiin mevcut binasının tamamlanması 1930 yılı civarındadır. Mimar Kemalettin’in son eserlerinden biridir. Fakat bunun bir de öncesi var. Nelere şahitlik etmemiş ki güzelim cami. Yangında kül olmuş. Savaşta bombalarla kubbesi havaya uçurulmuş. Kısacası, Haydar Çavuş Camii’nin öyle bir hikâyesi var ki, kitaplara konu olacak cinsten.

Cami ismini, vakfiyesinde Dergâh-ı Âlî çavuşlarından olduğu ifâde edilen Haydar Çavuş’tan almıştır. Haydar Çavuş, ilk cami binasını 1582 (hicrî 990) senesinde yaptırmıştır. İlk cami binası diyoruz, zira günümüzdeki cami 3. defâ inşâ edilmiş olan Haydar Çavuş Camii’dir. Bundan önceki iki cami tarihe karışmıştır.

 

Ahşap Cami

1582 senesinde inşâ edilen cami ahşaptanmış ve bir külliyenin parçası olarak yapılmış. Camiden başka bir mektep, bir hamam, beş ev ve on dükkan bu külliyede yer alan eserlermiş. Külliyenin, o günün Bandırma’sının gelişimine büyük katkıları olduğu ifade edilmektedir.

Ahşaptan yapılmış olan ilk cami hakkında günümüze fazla bilgi ulaşmamakla birlikte, kubbesiz, şirin bir yapı olduğu bilinmektedir. 1874 (hicri 1290) senesinde meydana gelen büyük bir yangında cami ile birlikte etrafında bulunan hamam, medrese, ev ve dükkânlar da tamamen yanarak yok olmuşlar, Bandırma kazasının da %80-90 gibi büyük bir kısmı bu yangından zarar görmüştür.

Bu külliyetli yangının ardından büyük emek ve masraflarla Bandırma tekrar inşa edilmeye başlanmış ve bunun yanı sıra yine büyük çabalar sarf edilerek ikinci cami binasının yapımı da 10 senenin ardından milâdî 1884 senesinde tamamlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir