Güzel Bir Ordu, Güzel Bir Kumandan

Dr. İbrahim Pazan

Hazreti̇ Peygamber’i̇n Müjdesi̇

Bütün İslam devletlerinin hükümdarları gibi onun da en büyük emeli Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem), “Letüftehanne’l-Kostantıniyyetü fe le ni’mel-emîru emîruhâ ve le ni’me’l-ceyşü zâlike’l-ceyş” yani “Kostantiniyye bir gün elbet fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, IV, s. 335) müjdesine nail olmaktı. Artık devletinin topraklarıyla çepeçevre sarılmış bu kutlu şehrin fethedilmesi, rüyalarında bile onu meşgul ediyordu.

Gece gündüz önünde, İstanbul şehrinin ve surlarının durumunu gösteren haritalar ile kuşatma planları duruyordu. Haritaya şehrin etrafındaki mevkilerin şeklini resmediyor sonra harp fennine uygun olarak topların ve muhasara malzemelerinin nerelere konması gerektiğini tespit ediyordu. Yine lağım açılacak yerleri, hendeklerin başlarını ve merdivenlerin surlarda nerelere konacağını plan üzerinde işaretliyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir