HACI BEKTAŞ-I VELÎ HAZRETLERİ

Araştırmalar sonunda Hacı
Bektaş’a ait Farsça bir Vilayet-
name mevcut olduğu
tespit edilmiştir. Mâkâlât-ı Hacı
Bektaş’ın, bir yazma nüshası sonunda
zor okunan, ince bir yazı ile
“Evsaf-ı Hazret-i Hünkâr” başlığı
ile, çocukluğundaki fevkalade halleri,
ibadete düşkünlüğü, sultanlığı
kabul etmediği, gece namazlı,
gündüz oruçlu yaşadığı zikredilir.
Dünyaya değer vermediği anlatılır.
Hz. Peygamber’den (aleyhisselam)
kalan tarikat ve zikir yollarını
Hace Ahmed-i Yesevi’den aldığı
söylenir.Araştırmalar sonunda Hacı
Bektaş’a ait Farsça bir Vilayet-
name mevcut olduğu
tespit edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir