Hazret-i Muhammed’e İnanmayan Müslüman olmaz

Îmân, kelime-i tevhidin “Lâ ilâhe illallah” ve
“Muhammedün Resûlullah” iki kısmına
birlikte inanmaktır.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Ümmetim arasında
fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime yapışana, yüz şehit sevabı vardır.”
Sünnete yapışmak, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını öğrenmekle ve
bunlara uymakla olur. Müslümanların dört mezhebinden herhangi birisinin
âlimleri (Ehl-i sünnet âlimleri)dir. Ehl-i sünnet âlimlerinin reisi,
İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe Nu’mân bin Sâbit’dir.Eğer bunlar öğretilmez
ve alıştırılmaz ise, bedbaht olurlar. Yapa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir