Hollanda’ya sormak zamanı: Ya Osmanlı Olmasaydı, Ne Olurdu Hâliniz?

Ahmet Şimşirgil

16. yüzyılda Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu’nun
İspanya koluna bağlı bir eyalet olan
Hollanda’nın dış dünyada itibarı sıfırdı. Ayrıca
Hollandalıların Protestanlık mezhebine bağlı
olmaları onları Katolik Habsburgların yanında
ikinci-üçüncü sınıf bir millet nazarına itiyordu.
Yıllarca bu baskılar altında kalan ve hiç itibar
edilmeyen Hollandalılar 1566’da isyan etme
noktasına geldiler.
İsyan etmek kolay olsa da yanınızda ve arkanızda
bir güç olmazsa daha çok ezilmeye ve
daha fazla köleleştirilmeye mahkûm olmaktan
kurtulamazsınız. Bu itibarla kendinizi bir müttefik
ve güç bulmak zorunda hissedersiniz.
Nitekim Hollandalılar 1568’den itibaren Osmanlıların
kapısını aşındırmaya başladılar. Bu
arada 1590’dan itibaren Hindistan ve Atlantik’te
ticarete önem verdiler. Ancak Hollanda
henüz bağımsız bir devlet olarak tanınmıyordu.
Bu itibarla Akdeniz’de Fransız ve İngiliz bayrakları
altında ticaret yapabiliyorlardı. Kendi
bayrakları altında ticaret yapabilmek için Osmanlı
Sultanı I. Ahmed Han’ın kapısını çalmak
zorundaydılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir