İki kavram

S. Ahmet Arvasî

İslâm’ın iki mukaddes kavramı… “Şeriat” ve “Tasavvuf… “
Bu kavramlar üzerinde, yalan yanlış bir sürü yorum yapılmış, insanlarımız
aldatılmak istenmiştir. O halde, şeriat ve tasavvuf ne demektir? Kısaca
açıklayalım.
Şeriat “edille-i şer’iyye” (Kitap, Sünnet, icma’ ve Kıyas) ile ortaya konan,
müslümanların yapması ve yapmaması gereken işleri bildiren “İslâm
nizamı”dır. İslâm dininde “akaid” (temel inançlar) ve “ilm-i fıkıh”
(müslümanlann yaşayışlarını tanzim eden ilim) adı altında ele alınan her
mesele, “şeriat” kavramı içindedir. Kısaca, şeriat, bir müslümanın inançlarını,
ibadetlerini, yaşayışını ve “eylemlerini” murakabe eden sistemdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir