İMPARATORLUĞUN HAYAT MÜCÂDELESİ: Sultan III. Selim

Avrupai tarzda kurulan ve kırmızı, mavi renkli üniformalar
giyen “Nizâm-ı Cedid Ordusu” hızla yola çıktı. Napoléon’un
(Napolyon) kuşattığı ve Cezzar Ahmed Paşa’nın müdafaa
etmekte olduğu “Akka” kalesine zamanında ulaştı.
Daha fazla dayanamayan Bonaparte, ordusunu çekmek
mecburiyetinde kaldı. Napolyon Bonapart, bu ilk
mağlubiyetini kastederek; “Akka’da yenilmeseydim,
bütün doğuyu ele geçirirdim.” demiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir