İMPARATORLUĞUN KÖKLERİ SALINIYOR: ERTUĞRUL GAZİ

Ahmet Selim Ekinci

‘’Gün gelir Allah bir yiğit çıkarır. O’nun sancağı altında tüm İslam alemini birleştirir. O’nun evlatları da Konstantiniyye’yi, Kudüs’ü fetheder. Mekke ve Medine’ye hizmet eyler.’’

Türk yurdunda diyar diyar gezen Kayıların, tarihteki en mühim yolculuğu Ertuğrul Gazi ile başlıyordu. Ertuğrul Gazi, İslam aleminin en buhranlı zamanlarında, İslam birliğini te’min ederek, altı asır boyunca üç kıtaya yayılan ve İslamiyet’i, ehl-i Sünnet’i muhafaza eden Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusudur.

Moğolların bütün İslam memleketlerini yağma ettikleri, Müslümanları vahşice katlettikleri, Selçuklu Devleti’ni yıkılmanın eşiğine getirdikleri ve her yeri yakıp yıktıkları zamanlardı. Ertuğrul Bey’in babası, Kayı aşiretinin beyi Süleyman Şah, Moğol istilası sebebiyle aşiretini Batı’ya taşıma kararı aldı.  Göç yolundaki Kayılar, Fırat Nehri önlerine geldiler. Cesareti ile tanınan Süleyman Şah atını nehre doğru sürdü fakat akıntıya kapılarak şehid oldu.  Süleyman Şah’ı Suriye yakınlarında ki Ca’ber Kalesi eteklerine defnettiler. Buraya ‘’Türk Mezarı’’ denir.

Süleyman Şah’ın vefatından sonra, dört evladı ne yapacakları hususunda ihtilaf ettiler. Gündoğdu ile Sungurtekin Bey: ‘’Bu topraklar bize yâr olmaz. Daha yol üzerinde iken babamız öteki dünyaya göçtü. Bizim eski topraklarımıza, Ahlat’a dönmemiz icap eder, yoksa hepimiz telef olacağız!’’ dedi. Ve kendisi gibi düşünen ahali ile beraber geri döndü. Ertuğrul Bey ne olursa olsun menzili üzerinde gideceğini ve Allahü teâlânın ism-i şerifini yüceltmek, İslam’ı yaymak adına davasını sürdüreceğini söyledi. Kardeşi Dündar Bey ve Ertuğrul Bey’in yolundan gidecekler de ona katılarak ileriye gitmeye devam ettiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir