İnsan, Mekân ve Komşu

“Şeref-ül Mekân bil Mekîn” denirdi
eskiden, yani mekân ne kadar pahalı,
mimari kalitesi yüksek, estetik
seviyesi ne olursa olsun tek başına bir
anlam ifade etmiyor, onu şerefli kılacak
olan o mekânda yaşayanlardı.
Dünyaya ilk insan; aynı zamanda
ilk öğretmen, ilk mimar, ilk mühendis
kısaca ilk peygamber olarak
gönderiliyordu. O insanla dünya
beşeriyeti, insaniyeti ve nübüvveti
tanıdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir