İslâm’a Göre Din Âlemşümûldür

S. Ahmet Arvasî

İslâm’da din, itibarî, millî, mahallî veya beynelmilel bir değer değildir.
İslâm, bütün zaman ve mekânların dini olarak âlemşümûldür. Âlemşümûl
(üniversel) kavramı ile beynelmilel (international) kavramını birbirine
karıştırmamak gerekir. Âlemşümûl, bütün zaman ve mekân için
geçerli olan bir hakîkati, beynelmilel ise belli bir zaman ve mekân zarfında
milletlerin aralarında uymayı kararlaştırdıkları veya gerçekleştirmek
istedikleri değişebilir «norm» ve müesseseleri ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir