İslâmiyet ve Türkler İslâmiyet Öncesi ve Sonrası

Tarihçiler Türk tarihini bir bütün
olarak kabul eder. Bu sebeple,
Türk-İslam tarihini ve müesseselerini
anlayabilmek, İslâmiyet öncesi
Türkleri ictimâi, idâri ve hukûki yönden
tanımakla mümkün olabilir.
İslâm tarihçileri, Türklerin
Hazret-i Nûh’un oğlu Yafes’in oğlu
Türk’ün soyundan geldiklerini söylerler.
Bazılarına göre ise Türkler
bu ismi, Hun İmparatorluğuna bağlı
“Türk Boyu”nun zamanla güçlenip
iktidarı ele almaları ve Göktürk Devleti’ni
kurmaları neticesinde almışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir