İspanya, Endülüs notları

A. Raif Öztürk

Daha önce, Endülüs hakkında bir miktar araştırma yapmıştım.
Malûmunuz, 711’den-1031 yılına kadar Endülüs’te “yükselme dönemi” idi. Özellikle de 1031’e kadar süren bu altın devir yaşanırken, öyle ilginç, benzersiz eserler inşâ edilmiş ki; bugünkü teknolojiyle bile yapılması pek mümkün gözükmediğinden her göreni hayretler içinde bırakıyor.
O yıllarda sadece 1 milyon nüfuslu Kordoba; 600 cami, 300 hamam, 70 kütüphaneye sahip olup, sadece bir tek kütüphanesinde 600 000 (altı yüz bin) kitap bulunuyordu. Oysa o yıllarda Avrupa’da, sadece 1000 (bin) kitaplı bir kent bile yoktu.
Sözü geçen dönemde Avrupa’da okuma yazmayı ancak din adamları ve asiller bilirken, Kordoba’da halkın % 99’u okuma yazma biliyordu.
Ayrıca büyük bir saray, hastaneler ve medreseler yaptılar. Bunların yanında bir de üniversite kurdular. Bu Üniversiteyi, 1349 Granada (bilim evi), Granada Medresesi veya Yussufiyeyi, Sultan Yusuf açtı.
Avrupa’da ilk kurulan üniversite de buydu..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir