İsraf

A. Raif Öztürk

Toplum olarak “israf” konusunda, pek hassas değiliz maalesef.

Gittiğimiz her yerde, toplantılarda, neredeyse bütün ziyafetlerde ve hatta evlerimizde bile aşırı derecede israf edildiği hepimizin malûmudur. Fakat bu israflar nedeniyle sadece malımızı saçıp savurmuyoruz, adetâ kıtlık ve sıkıntıları da davet etmiş oluyoruz.

Bu konuyla ilgili birkaç örnek arz etmek istiyorum:

Bir zamanlar Amerika’daki çok büyük bir fabrikada, tabaklarında yemek artığı bırakan personele ciddi para cezaları konmasına sendikalar itiraz etmiş.

Bunun üzerine, yönetim kurulu başkanı ya da genel müdür, itiraz heyetine şunları anlatmış:

“Fabrikamızda 10.000 küsur kişi çalışıyor. Her birinin sadece pirinç pilavından ve sadece 5-10 pirinç bıraktığını varsayınız. 20-30 kg pirinç çöpe atılmış olur. Bu atık 20-30 kg pirinç ile kaç kişi daha doyar? Daha da önemlisi, sadece bir kg pirinç üzerindeki insan emeğini, alın terini ve riskleri düşünebiliyor musunuz? Bir de diğer artıkları ve sadece bir günde çöpe atılan binlerce ekmeği bir düşününüz bakalım!..

Bu kadar milli sermayenin çöpe gitmesine, hangi vicdan seyirci kalabilir?..”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir