İSTANBUL VALİLİĞİ BİNASININ TARİHÇESİ (BÂB-I ÂLİ)

“Yüksek kapı”, “yüce kapı” anlamlarını
taşıyan bu terim Sadrazam konağına
işaret etmektedir. Anlamı genişledikçe
Sadrazam konağına “Paşa Kapısı” ve
“Bâb-ı Âsafi” denmeye başlamıştır. Ancak
1808’deki Alemdar olayından sonra
yeniden yaptırılan binaya dönemin padişahı
Mahmud-ı Adli diye bilinen II. Mahmud’a
izafeten Bâb-ı Adl ya da Bâb-ı Adli
denmiş, ve 19. yüzyılın ikinci yarısında
Bâb-ı âli deyimine dönülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir