KAFKASYA’NIN BÜYÜK MÜRŞIDI: Şeyh Cemaleddin Gazikumukî

Şeyh Cemaleddin Efendi, 1788
yılında Dağıstan’ın Gazikumuk şehrinde
doğdu. Hazreti Peygamberimizin
soyundan seyyid ve Nakşibendî
tarikatında mürşid-i kâmil idi.
Büyük İslam âlimi Mevlana
Halid-i Bağdadi Hazretleri’nin
halifelerindendir. Hafız ve evliya
olup, çok kerametleri görüldü. Hadis
ilminde de üstad idi. Arapça,
Türkçe ve Rusça ile bütün Dağıstan
dillerine tam vâkıftı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir