Kalpleri Zehirleyen film tuzağı

Sevgili kardeşlerim;
Son zamanlarda islamiyyete,
çok büyük saldırılar olmakta bilhassa
bu saldırılar, müslüman görünüp
hakikatte yolunu şaşıran
veya din âlimi görünen fakat gerçekte
din düşmanı olan kimselerden
gelmektedir.
Lüften dikkatle okuyunuz, elinizden
geldiğince yayınız. Çünkü
bir müminde önce itikat sonra
amel muhakkak olması gerekir ki,
mümin olabilsin. İtikat olmadan
amelin bir kıymeti yoktur. Ve Allah
korusun eğer ki itikatta imanı gideren,
küfre düşüren bir bidat varsa
bu sonsuz felaket demektir.
Resulullah aleyhisselamdan gelen
yol Ehl-i Sünnet yoludur. Ve
tamamen nakle dayanır. Eshabı
Kiram aleyhimürrıdvan bütün dînî
bilgileri bizzat sevgili Peygamberimizden
almışlar, ve yüzbinlerle
evliya sözbirliği ile bu hakikati bizlere
kadar ulaştırmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir