Kandiller Yanarken

Yahyâ Kemal Beyatlı

Bu şehir Türk’tür ve Türk olmasa insâniyet
güzelliğinden bir âlem kaybeder.
Mütârekenin ilk senesi, eli bayraklı
Yunan taşkınlığı, yapılacak her alâyiş
gibi yapılmayacak her nümâyişi yapmış,
İstanbul’u yâr ü ağyâre bir Yunan şehri olarak
göstermeğe çalışmış bizim gibi ecnebilerin
gözlerini de uzun bir müddet Elenizmos’un
tütsüsüyle bulandırmıştı. O senenin ramazanı
geldi. Bir gece Rumları tanıyan ve bizi
seven bir ecnebi ile Moda’daydım. Karşıdan
İstanbul, mahyalariyle, minârelerinin
şerefelerindeki kandilleriyle görünüyordu.
O ecnebi bu manzaraya baktı, baktı: “Bu
şehir Türk’tür ve Türk olmasa, insâniyet
güzelliğinden bir âlem kaybeder!” dedi.

divanyolud 30 yahya kemal 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir