Kapılarını Açtığı Anadolu’yu Türklere Yurt Yapan Büyük Sultan: ALPARSLAN

Ahmet Selim Ekinci

Sultan Alparslan, İslâm-Türk tarihinin en büyük ve kahraman hükümdarlarından biridir.

Tarihin en mühim meydan muharebelerinden biri olan 1071- Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır.

Anadolu topraklarının Müslüman-Türk yurdu oluşu, Sultan Ebu’l-Feth Muhammed Alparslan’ın himmetiyledir.

Sultân Alparslan Kimdir?

Meşhur bir sözünde:

“Biz Türkler, temiz Müslümanlarız. Bid’at nedir bilmeyiz. Onun için Allah bizi aziz kıldı…” diyordu Anadolu fâtihi, büyük Türk hükümdarı Alparslan…

Büyük Selçuklu Devleti’nin sultanı ve Çağrı Bey’in oğludur. Çağrı Bey, kardeşi Tuğrul Bey ile beraber Selçuklu Devleti’nin kurucuları arasında yer alır. İsmi Muhammed Alparslan’dır.

Ömrünü İslâmiyeti yaymaya adamış, bu yolda nice fetihler yapmıştır. Anadolu’yu bir İslâm-Türk yurdu yapan Malazgirt Zaferi’nden sonra nâmı Dârâları, İskenderleri, Sezarları aştı. Doğudan batıya herkes bu yiğit hükümdarı tanıdı.

Tahta Çıkışı

Melik Alparslan, şehzâdeliğinde Horasan ilinde vali idi. Horasan, bugün İran’ın doğusunda yer alır. Tarih boyunca, pek çok kavmin bir arada yaşadığı kavşak noktası ve istila merkeziydi. Gazneli Sultan Mahmud’un, Cengiz Han’ın, Tahir bin Hüseyin’in ve Emir Timur’un eline geçti. En sonunda da Selçuklu hâkimiyetinde mühim bir vilâyet oldu.

Melik Alparslan, amcası Tuğrul Bey’in vefatına kadar burada vazife yaptı. Tuğrul Bey’in oğlu yoktu, ondan sonra tahta Çağrı Bey’in oğlu Şehzade Süleyman geçecekti. Fakat halk, Alparslan’ı destekliyor, tahta onun geçmesini istiyordu. Çünkü Alparslan kumandanlık kabiliyeti güçlü, zaferler kazanmış, itimâd edilen, akıllı ve tecrübeli bir vâliydi. Bu meziyetleri onu Selçuklu tahtına taşıdı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir