Karasevda

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Can verme gam-ı aşka ki aşk afet-i candır
Aşk afet-i can olduğu meşhur-u cihandır
Sakın isteme sevda-yı gam aşkda hergîz
Kim hâsıl-ı sevda yı gam-ı aşk ziyandır
(Aşkın gamına can verme, aşk canın afetidir.
Aşkın can için afet olduğunu bütün
âlem bilir. Sakın sevda gamını isteme
aşkta, kesinlikle kim sevdayı isterse aşk
gamı içinde ziyandadır.)
Fuzûlî
Sevda, Arapça "siyah" kökünden gelir. Dişil bir kelimedir. Müsvedde
yani karalama da aynı kökten gelmektedir. Melankoli de denilen karasevda,
Latince ve Yunanca karşılıklarına göre kara öd, kara safra ve
üzüntü deliliği anlamlarını taşır. Bu tür hastalık durumlarına aşkın sebep olduğu düşünüldüğü için Türkçede
de karasevda denilmiştir. Melankolinin merak hastalığı (da-i merak), İbni
Sina'daki karşılığı ile malihulya (düş saldırısı), kara sardırı, hüzünlü sardırı
gibi karşılıkları da vardır. Sevda, içinde kaygı, korku, keder,
gam barındıran bir aşk tanımıdır. Onu anlamak için önce melankoliyi
anlamak gerekir. Depresyonla melankoli birbirine benzer tablolar olarak
görünse de aralarında bazı farklar vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir