Türk Milliyetçiliğinin Dayandığı Temeller -1

Ahmet Şahin En kısa tarifi ile milliyetçilik, millet olmanın hareket şuûrudur. Milletleri yükselten ve onları “millî ülkü”ler etrafında toparlayarak yüce hedeflere götüren itici güç, milliyet duygusudur. Bu itibarla milliyetçilik, millet […]

…bileceksin!

       Yavuz Bahadıroğlu   Tüm varlığınla koşmayı, tam zamanında durmayı, indiğin yerden çıkmayı, düştüğün yerden kalkmayı, deli gibi sevmeyi, akıllı gibi unutmayı bileceksin! … Eskiden boş vakitler “Kıraat-hane”lerde […]

Çağın Hastalığı: Materyalizm

Seyit Ahmet Arvasi Biz iddia ediyoruz ki, materyalizm, marazi bir zihni mekanizmadır. Bize göre, insan zekasının maddeye yapışıp kalması ve müşahhas değerleri aşamaması, anormal bir durumdur. Çünkü, çağdaş psikologların hemen […]

Organizmamız ve Ruhumuz

İnsanın organizması, muhteşem bir kompozisyon teşkil etmesine rağmen, yine de kendine yetmez. Çünkü beş duyu ile donanmış olan organizmamız, bizzat sınırlı olup “sınırlı varlıkları idrak etmemiz için” yaratılmıştır. İnsanlar, sınırlı […]

Görgü Kuralları İhmale Gelmez

Prof.Dr. Ramazan Ayvallı Görgü kuralları; toplumların inanç, eğitim, ekonomik güç, teknolojik seviye, örf ve âdetlerine göre farklılıklar gösterir. Dünyadaki toplumların görgü kuralları, değişik olabildiği gibi, zamanın geçmesi ve teknolojik ilerlemeler […]

Gül Bahçesi -Mahalle Dayanışması-

Derleyen: Fatma Macit “Yanan ev olsun Mehmet Efendi” Musahipzade Celâl anlatıyor: Rahmetli dedem iyi bir tacirdi. Dükkânı Kantarcılar’da imiş. Dökmecilik (dökümcülük) edermiş. Annem doğmadan evvel Süleymaniye’de beş altı odalı bir […]

Düşmanı Aratmayan Müttefikler

Ercümend Korkmaz Türkiye’de yakın zamanda ortaya çıkmış, neredeyse değişmez bir kaide vardır. Halkın bir araya gelmesi imkansıza yakın olan kesimlerinin üzerinde ittifâk ettiği yegâne husus bu olsa gerektir ve o […]

İdrakimiz ve Akl-ı Sakim

İnsanın organizması, “beş duyu” ile dışa açılır. Eşya ve olaylardan gelen “veriler”, önce “duyumlar” halinde idrak edilir ve insan zihninde “şuura” kadar yükselir. Zeka dediğimiz şey, bu “verileri”, duyumdan – […]

Güzel Ahlâk

Ramazan Ayvallı Kimyâ-i se’âdet kitabında deniyor ki: “Kalbe ait bilgileri, yani ahlak ilmini öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadına farz-ı ayndır. Mesela hıkd yani kin bağlamak, haset yani başkasında bulunan […]

Gül Bahçesi: Avarız Sandıkları

Fatma Macit   Halka açık kumbara Ecdat bir muhtaca borç verebilmek için çırpınır. Sandığa para koyar, dileyen alsın diye tellal bağırtır âdeta. Bir müminin ihtiyacını gidermek sevaptır malum. Evini taşımak, […]

Tek ve Gerçek Varlık: Yüce Allah

S. Ahmet Arvasî Bir gün, Şanlı Peygamgamberimiz, meşhur Arap şairi Lebid’in bir mısrasından bahisle şöyle buyurmuşlardı: “Lebid ne doğru söylemiş: Allah’tan başka herşey bâtılmış.” Başka bir gün de şöyle buyurmuşlardı: […]

Sahte Tanrılar Ve Allah

Ferdi şuurlar gibi “içtimai şuur” da dinamiktir. Yenilenme hızları farkında olmakla birlikte, “maşeri şuurda” da kavramların biçim ve muhtevası sabit kalmamaktadır.

Yalnız Kur’an diyenler

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Bugünkü Anayasa da öyledir. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve mahkeme ictihadlarıyla ülke yönetilmektedir. Bunlar olmadan sırf anayasa ile ülke yönetilmez. Anayasa hep kanunlara havale eder. Kur’an-ı kerim […]

Felsefi Monizm ve İslam’da Tevhid

Felsefede monizm, tekçilik bircilik demektir. İslam’da tevhid demek, Allah’dan başka ilah kabul etmemek demektir. Bu ikisi asla aynı şey değildir. Son zamanlarda bazı kimseler, ya cehaletlerinden veya art niyetlerinden olacak, […]

Ömrün kıymeti

Kıyamette, herkes ömrünü ve gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden
kazanıp nereye harcadığından ve ilmi ile amel edip etmediğinden sorguya
çekilecektir.

Zekât Vermek

Zekât vermeyene, Allah lanet eder. Kıtlıklara maruz kalır, temiz malını kirletmiş olur, o mal telef olur.

Batı Felsefesinde Varlığın Mahiyeti ve Bilginin Kaynağı

Seyit Ahmet Arvasi İdealizmin en tanınmış taraftarları Berkeley, Hume, Kant, Schelling, Hegel, Schopenhauer’dir. İdealizmi daha da hassaslaştırarak spiritüalisme (ruhçuluk) biçiminde ele alan H. Bergson’dur. Bunların düşüncelerini kısaca özetlersek, Berkeley’e göre: […]

Direniş Karatay

Hülya Günay ‘’ Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha ziyade birbirine benzer.’’ Diyen, İbn Haldun’a göre tarihsel olgu ve olaylar nedensel bir örüntü içinde idrak edilmelidir. Nedensellik bir yorumdur. Düşünce […]

Anlatılmayan Çanakkale

10 bin kadar yedek subay, üniversiteli, liseli, ortaokullu gönüllü Müslüman-Türk genci Çanakkale’de şehit oldu.

Mehmetçiğim Ben

Yusuf Dursun Peygamber ocağında Pişen Mehmetçiğim ben. Vatan için kabından Taşan Mehmetçiğim ben. Emir aldığım anda, Canım çırpınır tende. Kurşun gibi en önde Koşan Mehmetçiğim ben.

Benim Türküm

Zekeriya Yılmaz Gönül gözüm ufukları dolanır Ötüken’den tüm cihana uzanır Tarih beni nal seslerimden tanır Kızılelma yollarında iz benim Öğüt aldım ecdad ile abadan Bektaş-ı Veli’den, Saltuk Baba’dan Söğütte postunu […]

Emperyalizmin düşüremediği tek kale: Türkiye

Mustafa Necati Özfatura Türkiye Orta Doğu’da Güçleniyor… Filistinli gençlerin umudu Türkiye’dir. Türkiye bu gençlere sahip çıkıyor. Tedavi ediyor ve yalnız olmadıklarını telkin ediyor. ABD ile İsrail dünyanın iki fitne odağı […]

Kapitalizmin İtirafları ve Kurbanları

A. Raif Öztürk Abdülhalim dostumdan e-mailime karşılık hârika ve ibretlik bir yazı geldi. Umuyorum ki siz de çok beğeneceksiniz. Hatta belki sizler de dost ve sevdiklerinizle paylaşacaksınız. İşte sözkonusu yazı: […]

Değerlerine sahip çıkan istikbalini mamur eder

İbrahim İnal Yüce dinimiz İslamiyet’in bir değerler manzumesi vardır. Türk milletinin değerleri, Müslüman olduktan sonra İslamiyet’in çizgisinden hiç çıkmamış, dinimizin emirleriyle özdeşleşmiştir. Ne yazıktır ki; bizim değer yargılarımızı dejenere etmek […]

Yahudilik ve Siyonizm

(Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça, taşlar bile, “Ey Müslüman şu arkamda gizlenen Yahudi’yi öldür” diye haber vermedikçe kıyamet kopmaz.)

Yetişmiş insan asırlara mirastır!

Yavuz Bahadıroğlu Arada bir “yüreğinize” sefer yapın. Orada duygularınızla buluşup kendinizi keşfedebilirsiniz. ….. Telefon, televizyon, bilgisayar olmadığı yıllarda birbirimiz için zamanımız vardı. Haftada bir gün bunları kapatıp “biri birimize” zaman […]

Emr-i maruf

Zamanımızda, amellerin en efdali, yazı ile, medya yolu ile,
kâfirlere, mezhepsizlere cevap vermek, Ehl-i sünnet itikadını
yaymaktır.

Biz Toplum Olarak Nerede Hata Yaptık?

Tarihini, kültürünü, dilini, inancını ve değerlerini onlarca yıl hayat sıralamasının çok gerilerine atıp sonra da; “biz bu toplumsal bozulmayı niçin önleyemiyoruz?

Bilgi Teorileri ve İslam

Seyyit Ahmet Arvasi Felsefe tarihinin en önemli konularından biri de “bilginin menşei” meselesidir. Felsefede buna “epistomoloji” denir. Bütün tarih boyunca fikir adamları sormuşlardır: Bilginin menşei eşya mıdır, insanın zihni midir? […]

Eğitim

         Muammer Erkul Diyorum ki; her gün değil, her hafta veya ay da değil… Yılda, ama her yıl mutlaka, bir “renk” öğrenmeli çocuklar. Böylece on sene okula […]

Bizim olan Filistin ve Zulmün Başkenti Kudüs

Nuh Albayrak Uzaktaki bir parçamızdır Kudüs. Ve bugüne kadar hep ‘uzakta’ kalmıştır. Ekranlar bizi aldatıyor, gitmiyoruz. Filistin, taktik icabı bize uzak gösterildi. Yıllık ziyaretçimiz 26 binde kalıyor. Halbuki Avrupa’daki maçlara […]

Bir Yazı

Gürbüz Azak GEÇENDE, gün ikindiye uzanıyorken farkettim, acıkmışım. Buz dolabını açtım; ne yemeli, n’işlemeli hesābındayken gözüm lâvaş ekmeğine takıldı. Hani, AVM’lerde satılan 12’lik pakete… Az ötesinde güler yüzlü beyaz peynir […]

15 Temmuz Ruhunu İlelebet Yaşatmalıyız

Ali Erkan Kavaklı Geçmiş bilinmezse gelecek inşa edilemez. Tarih milletlerin hafızasıdır. 15 Temmuz 20016, 28 Şubat 1997, 12 Eylül 1980, 12 Mart 1971 ve 27 Mayıs 1960, 1908’de Sultan Abdülhamit […]

Şu kopan fırtına…

Haluk İmamoğlu İnsanların, ailelerin milletlerin tarihinde unutulmaz zamanlar vardır. Bizim milletimizin tarihi bu unutulmaz zamanlarla dopdoludur. Saymaya kalksak Malazgirt’inden, Kosova’sından, Niğbolu’sundan, İstanbul’un fethinden, Bağdat Seferi’nden İstiklal savaşımıza kadar nice bin zaferlerin gözümüzün […]

İnsanlık Kimi Özlediğini Bir Bilse

S. Ahmet Arvasî İnsanlığın içinde bulunduğu “ahvalı” düşündüm de Şanlı Peygamberimi ve 0’nun aziz kadrosunu özledim. Şu anda, hepimiz, O’na ne kadar muhtacız! “Kara” ve “kızıl” zulüm idareleri altında inleyen, […]

Payitaht’ı Giydirmek!

Bu sanat o kadar göz önünde ki, gördüğümüzü bile fark etmiyoruz!
Şu var ki; yadırgamıyorsak, iş başarıya ulaşmış demektir…
Fakat, hiç merak etmiyor musunuz “Dönem Kostümleri” nasıl hazırlanıyor?

“Ben Müslümânım ama lâikim!”

Mahmut Haldun Sönmezer “Ben Müslümânım ama lâikim!” Yukarıdaki ifâde bana hep sıkıntılı görünmüştür. Bu sözü sarf eden şahıs; ikinci hükmün, ilk hükmü tekzîb ettiğinin farkında değildir. Söz, kendi içinde tenâkuz […]

Trende

On işle uğraşıyorsun, yüz kadarını planlamaya çalışıyorsun ve hiç sırası bile gelmemiş binlerce işin var.

Bir Garip Hayat

Ali Rıza Kaşıkçı Bir garip hayattır, hüküm sürdüğüm, Ateşte üşürüm, buzda yanarım… Karanlık gölgemde düştür gördüğüm, Aynada kendimi benim sanarım…

TİNERCİ

Ahmet Mahir Pekşen Kürsüde ses değişti, sizler artık susunuz, Açın pencereleri, konuşan kâbusunuz. Denizinde boğulun döktüğüm kanlı terin, Yılan dişlemiş gibi korkunç korkunç ürperin. Siz yazdınız derime bu romanı jiletle, […]

Hollanda’da Hortlayan Zihniyet!

Rahim Er Türk Bakan ve siyasetçilerin seçmenleriyle buluşma faaliyetlerinde tahsis edilmiş salonu iptal etme, ülkeye kabul etmeme gibi kararlarda başı Angela Merkel Almanyası çekti. Berlin merkezli bu hukuk ve demokrasi […]

Hollanda’nın Kirli Tarihi

Türklere ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bakanlarına uyguladığı skandal kararlarla gündeme gelen Hollanda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğu'na geçmesine müsaade etmedi. Ardından Rotterdam Başkonsolosluğu önünde […]

Hazırlık…

Osman B. Karabacak Kilolarından kurtulmak için gösterdiği gayreti herkes takdir ediyordu. Dağ gibi Selim yedi-sekiz ayda erimiş, süzülmüş, değişmişti. Şaşırtıcı bir değişimdi; Selim rejimde, Selim spor yapıyor, Selim sigara içmiyordu… […]

Röportaj: MEZAR TAŞLARI NE DER, NASIL KONUŞUR?

Fatma Macit Günümüzden, çağımızın ötesine “Zamanı Aşan Taşlar” isimli bir demirbaş eser bırakan Doç. Dr. Süleyman Berk; Hocam, bize ecdadımızdan kalan ve gerçek birer estetik dehası olan eski mezar taşlarımız […]

Söyle Bu Olanlara Ne Ad Vereyim?

Gülden Çavuşoğlu Bilmediğim bir gerçeğin hayali var aklımda… İlk kez böylesine yankılanıyor kalbimin sesi kulaklarımda, ilk kez nefes aldığımı hissediyorum, ateşim var gibi, belki de hastalanıyorum. Gözlerimi kapadığımda gördüğüm hep […]

Notlarım: Fikir Aspirin Değil Ki!

Yavuz Bahadıroğlu Fikir aspirin değil ki! Hayatî konuları makalelerimde ve kitaplarımda yazdım. Kaçını okudun? Fikir aspirin değil, iki satırda verilmez. Ağacın baltaya; “Sapın benden, yoksa kesemezdin” dediği gibi; “Zulüm 1453’te […]

Karasevda

Sevda, içinde kaygı, korku, keder, gam barındıran bir aşk tanımıdır.

Bir Sevgi

Gürbüz Azak Huyum kurusun, zor beğenen biriyim. Sözgelimi, şöyle tadına vara vara film seyrettiğimi hatırlamıyorum. Işıklar yerinde mi, senaryo cesur mu, dekor ne halde, oyunculuk aksıyor mu, kamera açısı nasıl, […]

İslâm’a Göre Din Âlemşümûldür

S. Ahmet Arvasî İslâm’da din, itibarî, millî, mahallî veya beynelmilel bir değer değildir. İslâm, bütün zaman ve mekânların dini olarak âlemşümûldür. Âlemşümûl (üniversel) kavramı ile beynelmilel (international) kavramını birbirine karıştırmamak […]

Mest üzerine mesh

Prof. Dr.Ramazan Ayvallı Mestin, bir saat yol yürüyünce, ayaktan çıkmayacak şekilde sağlam ve ayağa uygun olması gerekir. Ağaçtan, camdan, madenden mest olamaz. Zira sert şeyle bir saat yürünemez. Tabanı ile […]

Biliyor muyuz? S Ö Z L Ü Ğ Ü

ELEST GÜNÜ: Allahü teâlânın, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar gelecek olan zürriyetini (çocuklarını) zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp onlara; “Ben sizin Rabbiniz değil miyim” diye hitâb buyurup, onların da; “Evet, […]

Akşam dilencisi

A.Raif Öztürk Zaman zaman “akşam dilencisi” örneğini duyarım. Her seferinde sanki yeni duyuyormuş gibi duygulanırım ve kendimi bir akşam dilencisi gibi hissetmeye başlarım. Peki, nedir bu misalin aslı astarı? Şehirde […]

Müslüman Türk Devletleri Birliği -1-

Ahmet Şahin Bugün artık dünya üzerindeki ilk kültür ve medeniyet hamlelerinin, en eski bir “Turânî Kavîm” olan Türkler tarafından meydana getirildiği bilinmektedir. Bu konuda yerli ve yabancı pek çok ilim […]

“Işıklar İçinde Yatsın” da Ne Demek?

Mahmut Haldun Sönmezer Toplumdaki kamplaşma farklı derinlikler kazanarak büyüyor. Ayrışmanın sadece siyâsî tercih ve hayât tarzı farklılığından ibâret olmadığı açık. Meselenin kültürel alışkanlıklarımıza hatta ortak konuşma dilimize kadar inen veçheleri […]

FERYAT

Bircan Tiken İncinir bulutta esrarı rahmet, Bir meczub zamanda vaad incinir. Gönlü tutuşturan dile düşünce, Yokluğu yok eden o şad incinir. Rızamı, arzumu, hülyamı geç de, Ateş kora döndü ah […]

TİRYAKİ HASAN PAŞA

Ali Sarıkaya – Halil Gökkaya Osmanlı Devleti, Sultan I. Selim döneminde Anadolu’da toprak bütünlüğünü ve siyasi birliği sağlamayı başarmıştır. Memluklular üzerine gerçekleştirilen Mercidabık ve Ridaniye seferleriyle buna ek olarak Safevilere […]

SÜKÛT MAKAMI

Bestami Yazgan Lisan öğrenirse ateş-i aşkı Susar, söylemez. Sadıklar bağrına aşk-ı ateşi Basar, söylemez. Garip rüzgâr niçin böyle divane Eser, söylemez. Nice âlim, cüheladan selamı Keser, söylemez. Gönül âmâ ise […]

Sevgiliye Mektup: Hercâi

Yıldız Seçen Hercai ne demek bilir misin? Bilirsin elbet! Ya hikayesini? Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlar da açıp güneşe […]

Mahalle Mektebi

Sevgili arkadaşlar, ilim/bilgi bir sır olmadığı gibi, bilmemek de asla ayıp değildir. Ayıp olan öğrenmemektir, öğrenmek istememektir ve bilmediğini bilmemektir… Hatalarımızı öğrenmek -biraz- canımızı sıkar elbette. Ama, ya hiç öğrenmemek? […]

Aşka İsim Koymak

Muammer Erkul Özlem olsun adı aşkın, hasret olsun. Cân olsun, cânân olsun. Gül olsun veya, gülüm olsun… Adın olsun! Seni güldürürsem aşk gülsün, seni sevindirirsem aşk sevinsin ve aşk ağlasın […]

Kurt

Havanın soğuğu, demire kokuyordu. Sanki içerilerinde birer soba yanıyorcasına, her biri “pohh” dedikçe ortalığı buhar kaplıyor… Sonra bu nefesler bıyıklarına, sakallarına, kaş ve kirpiklerine yapışıp donuyordu. Soğuktan yüzleri kızarmıştı, öfkeden […]

ÜÜTV İstasyon’unda Verilen Dîvanyolu Molası

Dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Sayın Muammer Erkul, Üsküdar Üniversitesi TV’de Uğur Canbolat’ın hazırlayıp sunduğu “İstasyon” programının konuğu oldu. İki saatten fazla süren yayın boyunca, sohbet Hüdayi Yolu etrafında döndü.

Hola İspanya, merhaba Endülüs!

Mehmet Söztutan Bir Akdeniz ülkesi olan ve adı tam sekiz asır Endülüs olarak şöhret bulan bugünkü İspanya halen parlamenter monarşiyle yönetilmektedir. İspanya, ya da resmî adıyla İspanya Krallığı, Avrupa’nın güneybatısında, […]

15 TEMMUZ’UN SİMGESİ OLAN RESMİ ÇİZMEK BANA NASİP OLDU

Röportaj:Fatma Macit & Malik Güçlü Onun kim olduğunu hala kimse bilmiyor. Yazılı ve görüntülü basınımızda kendisiyle ilgili ilk defa bir haber yapılıyor, röportaj yayımlanıyor. Halbuki Malik Güçlü, Temmuz 2016’dan itibaren; […]

Bir yıl sonra gel

Biliyor musunuz, büyük hastanelerin en büyük sıkıntısı; verilen randevu tarihidir. Tabii randevu alabilmek için, girdiğiniz o uzun sırayı saymazsak… * Hastalığınızın, bir sonraki aşaması için randevu alacaksanız; hem kendi hayatınız, […]

Bitimli ömrünü ebediyyet derdiyle süsle

Hüznün; sonunu düşünmek olsun, Öyle bir yaşa ki, mevtin düğün olsun… Gün gelir yâr, yâre olur gönüle… Diyârlar gezersin bir Bağdat etmez meselâ… İçten içe sessizliği dinlersin. An gelir, sessizliğin […]

Affan Dede’ye para verenler

Nerden aklıma düştü bilmem ki? Sabahın nurunda gözümü bu şiirle açıverdim. Kimdi Affan Dede? Kimin nesiydi bu parayla anılan dedecik? Bakanı edeni var mıydı? İşi gücü, emeklisi, rahmetli karısı ve […]

Bir dergi ve okuyucu

Bir dergi düşünelim; içi malayani yazı ve reklamla dolu, gayesi sadece maddi ihtiraslar olan… Böyle bir dergi ne kadar da sevimsiz. Şimdi bir başka dergi düşünelim ki; gençliğe hizmeti kendine […]

Aşkın gözü kördür

Aşk, düşünceleri ve gönülleri mühürler, bedenleri ele geçirir, ciğerleri yakar; âşığı sanılar yönlendirir ve vehimler değiştirir; öyle ki hiçbir varlık onu mutlu etmez, hiçbir vaat onu tatmin etmez; ancak ve […]

Bir Soru

Gürbüz Azak   Keşkek yediniz mi hiç? Bir tablo, tezhipli bir hüsn-i hatt satın aldınız mı? Gece vakti, usuldan kar yağıyorken bir şehri duymağa, keşfetmeğe çıktınız mı? Hangi gün bir […]

İki kavram

S. Ahmet Arvasî İslâm’ın iki mukaddes kavramı… “Şeriat” ve “Tasavvuf… “ Bu kavramlar üzerinde, yalan yanlış bir sürü yorum yapılmış, insanlarımız aldatılmak istenmiştir. O halde, şeriat ve tasavvuf ne demektir? […]

Bilimin Işığında, Notlarım: Güneşin Sonu

Bir gün her şey sona erecektir. Bizim soru işaretimiz güneştir. Dünyanın aksine güneş sakin bir yapıya sahip değildir. Yerçekimi dünyayı mümkün olabildiğince sıkıştırmıştır. Ve eğer kendi başına kalabilse sonsuza kadar […]

Abdest almak

Hadis-i şerifde buyuruldu ki: “Bir mümin, abdest için yüzünü yıkayınca, gözü ile işlediği günahların hepsi su ile birlikte dökülür. Ellerini yıkayınca, elleriyle işlediği günahlar, suyun son damlası ile dökülür. Ayaklarını […]

Emir Sultan -2-

Onların bakışları devadır Bursa’da medfun bulunan Emir Sultan hazretlerinin Yahya Halife adındaki bir talebesi şöyle anlatıyor: Ben, gençliğimde ne zaman ‘Şu yerde bir veli var’ diye duysam, hemen hizmetine koşar […]

Bir muska hikâyesi ve medeniyetimizin ayak izleri

Tamah ettim semeğe Muska yazdım köpeğe Ya geçsin tazıları Ya dayansın köteğe Medeniyet tarihimizin şanlı sayfalarında yer alan ve ne hazindir ki bugün “Tamah ettim etine, Muska yazdım itine, Tutarsa […]

Biliyor muyuz Sözlüğü: ÇIHÂR YÂR-I GÜZÎN:

Peygamber efendimizin dört seçkin ve büyük halîfesi: Hazret- i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman, hazret-i Ali. Allahü teâlâ, hiçbir peygamberine vermediği kerâmetleri (üstünlükleri) bana verdi. Kıyâmette en önce kabirden […]

Ticarette avantaj ve kârlılık kuralları

Her konuda avantajlı olmak ve helâlinden daha çok kazanmak, her ticaret adamının arzusu ve gâyesidir. Hatta bu uğurda yüksek tahsiller yapılır, kurslara, seminerlere gidilir ve kendi ticarî konularıyla ilgili kitaplar […]

Hayatını İdeallerine Adayan Yazar: Cavit Ersen

Cavit Ersen 1970’li yılların sevilen ve okunan yazarlarından biri olarak hâfızalardaki yerini hâlâ koruyor. Özellikle millî ve manevî değerlere önem verenlerin en çok takip ettiği sanat ve fikir adamlarındandı.

Müslüman Türk Devletleri Birliği

Bugün artık dünya üzerindeki ilk kültür ve medeniyet hamlelerinin en eski “Turânî Kavîm” olan Türkler tarafından meydana getirildiği bilinmektedir. Bu konuda yerli ve yabancı pek çok ilim adamı tarafından muhtelif […]

Ben sana komşu geldim

Ben sana komşu geldim. Hasretini gözyaşımda biriktirdim, aktım da geldim!.. Senelerce geleceğim günü düşledim, çünkü senden öteye gidemezdim, bekledimm, bekledim… Sana gelmeyi beklerken gündüzü geceye, geceyi gündüze, ayı güneşe, şafağı […]

SELÇUKLU TARİHİ’NDEN PARLAK BİR SAYFA: “NİZAMÜLMÜLK”

“Memleket, adalet ile devam eder; zulm ile değil!” Bu sözler, Türk-İslâm tarihinin en büyük şahsiyetlerinden Nizamülmülk’e ait… Kendisi Alparslan ve Melikşah gibi iki büyük Selçuklu sultanının vezirliğini yapmış; Selçuklu Devleti’ne […]

Osmanlı Türkçe’sinde vezinler

Vezin, Osmanlı Türkçesi bünyesindeki Arapça kelimelerin ve de divan edebiyatında yazılmış şiirlerdeki ritmin bel kemiğini oluşturan bir ölçüdür. Divan edebiyatındaki vezin ölçüsü, kelime türetmekten ziyade, şiirlerdeki ritim duygusunu harekete geçirmek […]

Divan Şiirinde Şehr-iStanbul

Tarihin, medeniyetin, kültürün, ilim ve irfanın beşiği… Eşi-benzeri bulunamayan, yeryüzünde başka hiçbir yere böylesine güzel isim yakıştırılamayan; Şehr-i İstanbul. Halkın sevgisi kadar İslambol, son haliyle de İstanbul… * Bu şehre […]

Kar gibi olmak

Ocak ayı çok bereketli geçti elhamdülillah… Rahmet olan yağmur ve kar çevremize, toprağımıza, üzerimize yağdı. Gönüllerimize de yağıp bize Allahü teâlânın sonsuz nimetlerini hatırlattığından zerrece şüphem yok. Çok sevdiğim bir […]

Huzur Arayan Bana Gelsin

Yalnızlık içimizde… Ne güneşlerin battı gözlerimde İstanbul… İstanbul’da oldum, İstanbul oldum. İstanbul’da öldüm… Kızkulesi’ne bakan fıstık çamlı kadim bir Üsküdar sokağındaki, güngörmüş ve hala sıcacık koca bir konak gibi yüreğim. […]

1 2 3 15