Kılıcımız Kestiği Müddetçe!

Ahmet Selim Ekinci

Venedik’in dünyadaki en güçlü devletlerden biri olduğu zamanlardır. Venedik elçisi Antonio Iustiniani, Sultan Selim Han’ın huzuruna çıkacaktır.

Padişah ihtişamlı kıyafetlerden hoşlanmaz, normal giyinmeyi severdi. Fakat vezirler elçiyi tesir altında bırakmak için sultanın ihtişamlı giyinmesini istiyorlardı. Bu arzularını bildirmek için Hersekzâde Ahmed Paşa’yı vazifelendirdiler. Paşa, cesaretini toplayıp huzura çıktı:

– Sultanım, Venedik elçisi huzurunuza çıktığında onu ihtişamlı elbiseler ile karşılamanız mümkün müdür?

– Çok haklısınız paşa, bahsettiğiniz şekilde kıyafetler giyilmeli.

Hersekzâde Ahmed Paşa bu cevaba şaşırdı ve padişahın huzurundan ayrıldı.

Elçinin geldiği gün bütün vezirler en güzel elbiselerini giymiş fakat Yavuz Sultan Selim’e baktıklarında şaşırmışlardı. Zira padişah, her zamanki elbiselerini giymiş, önüne de o meşhur, keskin kılıcını almıştı.

Elçi huzura geldiğinde etrafa bakıp şâşaayı görünce çok şaşırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir