Kimdir şu Cengiz Han ve Moğollar?

Ferruh Muhit’in Orta Asya’dan
gelmiş diğer Türk ve Müslüman
arkadaşlarıyla birlikte Moğol
kılığına girmesi, hatta dizide
büyük büyük dedemiz Ertuğrul
Gazi ve arkadaşlarını rahat
bırakmaması; Moğolları da
gündeme getirdi.
Peki, kimdi Moğollar?
Uçsuz bucaksız bir “yağma
imparatorluğu” kuran Cengiz’in
kim olduğunu bir araştıralım,
tekrar hatırlayalım istedik.
MOĞOLLAR HANGİ KAVİMDİR?
Moğollar, Doğu Asya kavimlerindendirler.
Doğu Asya’daki sarı ırkın, mongaloit tipindendirler.
Dilleri Moğolcadır. Asıl yurtları Moğolistan’dır.
Sadece kan dökmek, yakıp yıkmak ve yağmalamak
için yürüyen bir ordu kurarak, kısa
zamanda Asya kıtasının büyük bir kısmına
sâhip oldular. Memleketlerinden çıkıp da
geri dönmeyenler, medenî milletler arasında
erimişlerdir.

divanyolud 31 mogollar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir