Kişi, sevdiği ile berâberdir

Allahü teâlâ, hâllerinizi güzel eylesin. İşlerinizi fâideli eylesin! Maksadlarınızı
ıslâh eylesin! Diye başlayan ve kendilerine sevgilerini, bağlılığını
bildiren bir talebesine yazdığı cevabî mektubunda, büyükler büyüğü
İmam-ı Rabbani hazretleri şöyle buyuruyor:
Şerefli mektûbunuz geldi. Sevgilerinizi bildirdiği için bizleri çok
sevindirdi. Allahü teâlâ, bu yolun büyüklerine olan sevginizi artdırsın!
Onlara bağlılık arzûsunu, ömrünüzün sermâyesi yapsın! Hadîs-i
şerîfde, (El-mer’ü me’a men ehabbe) buyuruldu ki, (Kişi, sevdiği ile
berâberdir) demekdir. Bu büyükleri seven, onlarla berâber
olur. Onlarla berâber olan, şakî olmakdan [küfrden ve günâh işlemekden]
korunmuş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir