Köy Odasında Halk Meclisi!..

Uğur Canbolat

YANLIŞ duymadınız. Aynen öyledir.

Köy odası bir nevi sözün değer bulduğu, icraya konulduğu ve uygulanıp sonuçlarının görülebildiği bir mekândır. Meclistir.

Köye ait olan tüm konular oraya getirilir. Dinlenilir, üzerinde konuşulur, karara varılır ve uygulamaya başlanır.

İşlerliği olan bir yerdir. Hükmü vardır.

Köy odası halk meclisinde mutlu olaylar ele alındığı gibi, can sıkıcı konular da elbette kendine yer bulur. Acı tatlı yaşanan neler varsa orada bir karşılık bulur.

Bu yazıda adına ‘Danışık’ denilen bir uygulamayı anlatmak istiyorum. İsminden anlaşılacağı üzere danışma, meşveret etme demektir.

Hayatî kimi konular burada masaya yatırılır, üzerinde fikir serdedilir ve hükme bağlanır.

Bunlardan birisi de evlilik işleridir.

İki aile hısım olmaya niyet etmiştir. Ama öncesi vardır.

Gençlerin gönülleri birbirine düşmüş, kız tarafından mendil düşürülmüştür. Damat adayı olan genç bu mendili almış, koklamış tam da yüreğinin üstündeki cebe koymuştur.

Bu mendil ki; üzerinde göz nuruyla ve aşkla işlenmiş iki büyük harf bezenmiştir özenle.

Ezelde biri birine takdir edilmiş iki canın dünya serüveninde pembe mendile iki isim baş harfiyle iz düşümüdür bu.

Kutlu emanettir.

Sırdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir