Kudüs Şehri ve Müslümanlar İçin Önemi

Ziaulla Firdos Nomani

 

DİNÎ ŞÖHRET

Aslında Kudüs’ün çok yönlü derinliği ve anlamı, dünyadaki bütün Müslümanların Filistin bölgesine olan ilgisinin arkasında yatan sebeptir.

Şehir güçlü bir duygusal ve davetkar çağrışıma sahiptir ve Müslümanların kalbinde kendi yerini edinmiştir. Sudi Arabistan’daki Mekke ve Medine’den sonra üçüncü en kutsal şehir olarak kabul edilir. Dini şöhretini ilk kıble olmasından alır, neticede Muhammed Peygamberin sallallahi aleyhivesellem ve erken Müslüman toplumlarının ibadette yüzlerini döndükleri ilk yöndür. Bir buçuk yıl sonra kıble Mekke’deki Kâbe olmak üzere ilahi bir komut ile değişti.

Kudüs, ehemmiyetini aynı zamanda; bir gece Hazreti Peygamberin önce bu şehre yaptığı mucize yolculuğu ve ardından Miraca yükselişinden de alır. Kur’an-ı Kerim’de bu olay hakkında şöyle buyrulur: The first verse of chapter 17

“Glory be to Him, who carried His servant by night from the Holy Mosque to the Further Mosque (al-Masjid al-Aqsa), the precincts of which We have blessed, that we might show him some of our signs.” 2

 Bu gece yolculuğunda, Peygamberimiz “Burak” isimli kanatlı at ile, bir gecede Mekke’den; Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa aleyhimüsselama imamlık ettiği Kudüs’e gitti. Ardından Cebrail aleyhisselam eşliğinde Miraca çıktı. Bu yükseliş yolculuğunda Efendimiz, diğer peygamberlerle karşılaştığı göğün yedi katından geçti.

Kubbetü’s-Sahra, Efendimizin göğe yükseldiği yerdir. Bu yolculuğun üç önemi mevcut:

Birincisi, Kudüs’ün ilk kıble olmasının yanı sıra, bu yolculuk Kudüs’ü Müslümanlığın en erken dönemlerinde İslam ile alakalı kılmıştır.

İkincisi, Müslümanlara ilham vermiştir. Öyle ki, dünyadaki bütün Müslümanlar bu olayı her yıl hatırlar, kutlarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir