Memleketimde Pekmez

Bir zamanlar nesli tükenmekte olan tek
şey “kelaynak kuşları” idi. Nesli için
endişelendiğimiz tek canlı da buydu sanki
hepimizin. Sahiden böyle miydi bu, yoksa
topyekûn hepimiz büyük bir aldatmacanın
ağları altında oyalanıp duruyor muyduk? Biz
böyle, belki de hiç görmediğimiz ve görmeyeceğimiz,
hiç bilmediğimiz ve bilmeyeceğimiz
ve belki hiç ama hiç ihtiyacımız olmayan ve
olmayacak olan kelaynak kuşları için ağıtlar
düzedururken…
..Her zaman gördüğümüz ve göreceğimiz, bildiğimiz
ve bileceğimiz, hep ihtiyacımız olan ve
olacak olan nice güzellik ellerimizden birer birer
değil, biner biner uçurulup gitmekteydi halbuki…
Bizler ağzımız bir karış havada, nesli tükenmekte
olan kelaynak kuşlarına bakarken, nice
kuşlarımız uçurulmaktaydı avuçlarımızdan,
sessizce, sinsice…

Memleketimde sonbaharın en önemli ve başlıca
işlerinden olan pekmez kaynatma geleneği
de, henüz tamamen bitmemiş olsa da,
son yıllarda nesli tükenmeye yüz tutmuş durumda.

divanyolu 32. sayi0070 divanyolu 32. sayi0071 divanyolu 32. sayi0072 divanyolu 32. sayi0073 divanyolu 32. sayi0074 divanyolu 32. sayi0076 divanyolu 32. sayi0077 divanyolu 32. sayi0078 divanyolu 32. sayi0079 divanyolu 32. sayi0080 divanyolu 32. sayi0081 divanyolu 32. sayi0082 divanyolu 32. sayi0083 divanyolu 32. sayi0084 divanyolu 32. sayi0085 divanyolu 32. sayi0086 divanyolu 32. sayi0087 divanyolu 32. sayi0088

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir