Mimar Sinan’ın Kalfalık Eseri Süleymaniye Camii

Dr. İbrahim Pazan

7 Haziran 1557’de ibadete açılan cami, Osmanlı mimari geleneğine uygun olarak külliyedeki çeşitli eğitim, sağlık ve ibadet amaçlı yapılardan sadece birisi, ancak en önemlisidir. Yaklaşık altmış dönümlük bir arazi üzerinde, caminin yanı sıra farklı derecelerde eğitim veren medreseler, dârülhadis, tıp medresesi, şifâhâne, dârülkurrâ, sıbyan mektebi, dârüzziyâfe, tabhâne, han, hamam, türbeler, hazire ve çok sayıda sıra dükkân yer alır. Evliya Çelebi bütün yapılarla birlikte bu külliyenin “bin kubbe” ile örtülü olduğunu, 3000 kişinin burada hizmet verdiğini yazmaktadır.

 

CAMİNİN BANİSİ

Süleymaniye Camii’nin banisi Kanunî Sultan Süleyman Han, 45 yıl, 11 ay ve 15 gün ile tahtta en uzun müddet kalan Osmanlı padişahıdır. Babası Yavuz Sultan Selim Han’ın vefatı üzerine 1520 yılında padişah oldu. Bu sırada 25 yaşındaydı. Babasından üç kıtaya yayılmış 6.557.000 kilometrekarelik bir ülke devralmıştı. Vefatında ise oğluna 14.893.000 kilometrekare toprak devretti. Kendi devrinde fethedilip de vefat ettiği 1566 yılına kadar elde tutulamayan 1.000.000 kilometrekare toprak bu hesabın dışındadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir