Muhabbetten Aşka Ve Nefrete Giden Yol

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

 

Kalp insanın çekirdeğidir

Muhabbetin “hebab” kelimesinden türediği söylenir. Araplar şiddetli yağmur sonrasında su yüzeyine çıkan şeylere hebab derler. Muhabbet de sevgiliye kavuşma heyecanıyla kalbin galeyana gelmesi ve çalkalanmasıdır, diyebiliriz.

Diğer bir görüş de muhabbetin “habbe”den türediğidir. Habbe, bir şeyin aslı ve özü, tohum, çekirdek anlamındadır. Kalp varlığın özü, aşkın çekirdeğidir. Muhabbet beslenilen kişiye habib, muhib ya da mahbub dedir. Kur’an-ı Kerim’de aşk kelimesi geçmez. Tercih edilen kelime muhabbettir.

Muhabbet kalbin anlamıdır, aşkı da içine alır. Aklın işlevi düşünmeye, kalbin yeteneği ise sevmeye yöneliktir. Aşk, kalbin saklı sevgi rezervlerinin açığa çıkması olarak tanımlanabilir. Eskiler “kenz-i mahfî” derler, gizli hazineler anlamında. Aşk, muhabbet; kalbi kuşatan tüm sevginin bir kişiye yönelmesi, odaklanmasıdır. Bu anlamda sevginin aşktan daha dingin, daha kuşatıcı olduğu söylenebilir. Çünkü sevgide muhabbet duygusu sadece bir kişiye yöneltilmez. Aşk ise sarsıcıdır, fırtınalı ve tehlikeli bir vadidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir