Muhammed Hâdimî

Padişah merak etti
Padişah Birinci Mahmud Han, bu zatı çok merak etmişti.
Onunla tanışıp görüşmek için İstanbul’a davet etmeyi düşündü.
Konya Valisi Ali Paşa idi. Ona bir davetname gönderdi.
Ali Paşa davetnameyi aldı. Acele Hadim’e vardı.
Kendisine takdim etti.O geldiği gün, Padişah ona sima
olarak çok benzeyen birkaç kimseyi daha saraya getirtmişti.
Maksadı, Beşir Ağa’yı imtihan etmekti.
Nihayet Padişahın emriyle misafirler huzura çağrıldı.
Bunun üzerine Muhammed Hadimi hazretleri ve ona çok
benzeyen kişiler girdiler.
Beşir Ağa gelenlere baktı.
Muhammed Hadimi’yi tanıdı. Padişaha gösterdi ve;
“Bahsettiğim zat işte budur” dedi. Birinci Mahmud Han,
Hâdimî hazretlerine çok iltifat edip ihsanlarda bulundu.

Açıklama
İslam Ahlakı isimli bir kitap vardır. Bunun içinde üç bölüm bulunmaktadır. Hepsi de ayrı birer kitabın tercümeleridir.
İkinci kısmı Muhammed bin Kutbüddin İznikî hazretlerinin Miftahül Cennet yani Cennet Yolu İlmihali’dir.
Üçüncü kısmı Süleyman bin Ceza’ hazretlerinin Eyyühel Veled yani Ey Oğul İlmihali’dir.
İslam Ahlakı ismi ile ve üç kitap bir arada olarak basılmış bu eserin ilk kısmı ise Hâdimî hazretlerinin “Kötü Ahlak ve Bunlardan Kurtulma Çareleri”dir.
İnsanlardaki kötü ahlaktan, mühim olan kırk adedi ve bunlardan kurtulma çarelerinin bulunduğu bu çok kıymetli kitap ilk defa 1868’de bastırılmıştır. Daha sonra ise 1991’de İstanbul’da (Hakikat Kitabevi tarafından) tercüme ve tab edilmiştir.
Muhammed Hadimi hazretleri 1762 senesinde Konya’nın Hadim kasabasında vefat etmiştir.
Allah-ü Teala şefaatlerine nail eylesin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir