Müslüman Türk Devletleri Birliği -2-

Ahmet Şahin

Dünyada ve uzak-yakın çevremizde ve bölgemizde dünden-bugüne meydana gelen, “Türklüğün
Mukadderatı”nı alâkadar eden karışıklıklar ve değişiklikler halen devam etmektedir.
Bu karışıklık ve değişikliklerin nereye kadar süreceği, nerede, ne zaman sükûn bulacağı ise
belirsizliğini korumaktadır.
Türkiye daha fazla geç kalmadan, tarihten gelen büyük devletlere yaraşır devlet olma şuûr
ve vasfını kuşanarak; yani bunca asırlık oturmuş “devlet geleneği”nden hız ve ilhâm alarak;
dünden-bugüne cereyan eden mes’eleleri doğru analiz ve etüt etmeli; en az ilk 10, 15, 20 seneden
başlamak suretiyle 50, 100, 1000 ve 5000 senelik “Türk Dünyası’nın geleceğini alâkadar
eden tarihî stratejisini” belirlemeli ve ona göre atması lâzım gelen adımları bir an evvel
soğukkanlılıkla atmaya başlamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir