Müslüman Türk Devletleri Birliği

Bugün artık dünya üzerindeki ilk kültür ve medeniyet hamlelerinin en eski
“Turânî Kavîm” olan Türkler tarafından meydana getirildiği bilinmektedir.
Bu konuda yerli ve yabancı pek çok ilim adamı tarafından muhtelif zamanlarda yapılmış ilmî araştırmalar ile bu durum kesinleşmiştir. Bütün bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan neticelere göre, Asya’da kurulan dünyanın ilk Türk Medeniyeti’nin göz kamaştırıcı ışıklarının daha sonra dünyanın hemen her kıt’asına, Türklerin İslâmiyeti kabulü ve “İ’lâ-yı Kelimetullah” aşkıyla, buradan yayıldığı görülmektedir.

Bu Hâlis Niyetli Rü’yâ
Yeniden Görülebilir
Vaktiyle bütün insanlığın ihyası için Türk
Milleti tarafından gerçekleştirilmiş bulunan
bu hâlis niyetli, hakikatli rü’yâ, Allah’ın (Celle
Celalühü) lûtfuyla yeniden görülebilir, gönüllerde
mâkes bulabilir ve insanlığın istifâdesine
sunulabilir. İşte bu sebeple biz bu makalemizde,
tarihî mâcerâ esnâsında birbirinden uzak düşmüş
kardeşlerin, (daha doğrusu oraya buraya
savrulmuş bulunan dünkü ve bugünkü Türk
devlet ve topluluklarının), tarihin bu ânında
aralarında gönül köprüleri kurarak yeniden birbirine
yaklaşmalarını temin edici… Ve gerektiğinde
ileride bir araya gelerek; “Türkiye Birleşik
Devletleri”, “Birleşmiş Türk Devletleri”
veya “Müslüman Türk Devletleri Birliği”
adıyla bir birlik teşkil edici zemini hazırlayacak
yol haritasını vermeye çalışacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir