Müslüman, vatanına, milletine faydalı olur

Müjdeci Mektûblar kitabının önsözünde diyor ki:
[İşbu “Mektûbât Tercemesi” kitâbında, iman ve tasavvuf bilgilerine
ağırlık verilmiştir. Bu kitabı dikkat ile okuyan talihli bir kimse, kâmil bir
iman ve güzel ahlâk sâhibi olur. Tasavvufu, hakiki tarikatı anlayarak,
sahte tarikatçılara aldanmaz. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem;
“Kâmil mü’min, eli ile, dili ile, mahlûklara zararı dokunmayan
kimsedir” buyurdu. Derin âlim Seyyid Abdülhakîm Efendi rahmetullahi
aleyh de, (Er-Riyâdut-tesavvufiyye) kitabında; “Tesavvuf,
tarîkat, kötü huyların hepsinden kurtulmak, iyi huyların hepsine
kavuşmakdır” demektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir