Nebîler Beldesi Kudüs Ümmetin Nâmûsudur

Ahmet Şahin

 

Kudüs, Mîrâc’a yükseliş kapısı ve Ümmet’in nâmûsudur. Kudüs, Allah’ın Resûlü Şanlı ve Şerefli Peygamberimiz’in (Sallallahü Aleyhi Vesellem) Allahü Teâlâ’nın (Celle Celâlühü) huzûruna çıktığı ve içinde Mecdid-i Aksa, Kubbetü’s-Sahra ve Süleyman Mâbedi’nin buluduğu mukaddes bir şehirdir.

Kudüs, Doğu’suyla ve Batı’sıyla yalnız Filistin Devleti’nin değil, Ümmet’in Başşehri’dir ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır. İslâm Dünya’sı, üzerine serilmiş olan ölü toprağını atmalı ve silkinerek ve titreyerek kendine gelmelidir. Peygamberler Şehri ve Müslümanların ilk kıblesi Kudüs hiçbir “oldu bitti”ye getirilemez. Amerika Birleşik Devletleri “süper” güç olmanın şımarıklığı ile böyle bir adım atmıştır. ABD’nin attığı bu hesapsız adım, kendi sonunu getirebileceği gibi İsrail’in de felâketini hazırlayacak ve belki de târih sahnesinden silinmesine dahi yol açacaktır.

Türk Milleti kelimenin mutlak mânâsıyla müteyakkız vaziyettedir. Târih boyunca bu mübârek beldede Müslüman kanı içmiş olan Haçlı artığı zâlimler, sona yakın târihin bu ânında da yine işbaşındadırlar. Esâsen “küfür tek millet” olduğuna göre bunda şaşılacak bir şey de yoktur. Hâlbuki, vaktiyle zulme uğramış bir kavimden zulüm yapmaması beklenirken; İsrail’in yaptığı zulümler insanlığın vicdanını kanatmış, ABD ile sicili bozuk diğer zâlim devletler zulüm yapmada o kadar ileri gitmişlerdir ki neredeyse arş titremiştir. ABD’nin ve ona payanda diğer zâlim devletlerin Irak, Somali, Afganistan, Suriye ve dünyanın daha pek çok yerindeki vahşetleri ise ortadadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir