Notlarım: Fikir Aspirin Değil Ki!

Yavuz Bahadıroğlu

Fikir aspirin değil ki!
Hayatî konuları makalelerimde ve kitaplarımda
yazdım. Kaçını okudun?
Fikir aspirin değil, iki satırda verilmez.
Ağacın baltaya;
“Sapın benden, yoksa kesemezdin” dediği
gibi;
“Zulüm 1453’te başladı” diyen de, bizden biri
değil mi?
*
Ah ki ah!
Ah ki ahh!..
Aynı dinin mensupları birbirlerini “kardeş”
gibi göreceklerine, “tehdit” gibi görüyor. Birbirlerinden
emin olacaklarına, kardeşlerinden
korkuyorlar.
*
Biraz oku bence
İtham değil tavsiye; “Şehzade katlinin mantığını”
anlamak için, biraz oku bence. Bu işler
sosyal medyada dolaşmakla, tweet müdürlüğü
yapmakla olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir