O kafesleri kıranların elleri kırılsın!

Mehmet Şevket Eygi

Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet İslamlığında kadınlar camilere gelebilir. Gelmesinler diye bir ayet ve hadis yoktur ama ille de gelecekler, camiler kadınlarla dolacak diye de ayet hadis yoktur. Fıkıh kitaplarımıza göre efdal (yeğ) olan, hanımların namazlarını evlerinde kılmalarıdır.

***

Dinde reform, yenilik ve değişim cereyanının öncüsü o malum ilahiyatçıdır. Bir sürü aykırı ictihad yapmış, fetva vermiş, nice bid’at ve dalalet kapısını açmıştır. Vebali çok büyüktür.

***

Herkesin, önüne gelenin dinî konuları tartışması, mıncıklaması, magazin konusu haline getirmesi; İslam’a ve Ümmete büyük zarar veriyor, yıkıcı kaos ve anarşiye sebep oluyor. Dinî konularda Ehl-i Sünnet imamlarına, râsihâbidzahid muhlis ulemaya, kâmil mürşidlere tabi olmak ve kesinlikle tartışmamak gerekir.

***

Zekât almaya hakkı olmayanların; Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı ve zıt şekilde zekat toplaması eşkıyalıktır. Zekât paralarınızı ve mallarınızı bu eşkıyaya kaptırmayınız. Zekâtlarınızı Allah’ın Resulullahın (Salât ve selam olsun ona) rızasına uygun olarak Şeriatın ve fıkhın ışığında dağıtın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir