Ömer Hayyam

HAYATI
18 Mayıs 1048 tarihinde Nişabur’da
doğdu. Babası hayyâm (çadırcı)
olduğu için böyle tanınmıştır.
Şeyh Muhammed Mansûrî ve Horasan’ın
en meşhur âlimi olarak tanınan
Muvaffâk Nişâbûrî gibi âlimlerden
ders gördü.
Rivayete göre, Selçuklu veziri
Nizâmülmülk, meşhur bilgin ve şair
Ömer Hayyâm ve dünyaya dehşet
salan bir suikast teşkilatının kurucusu
Hasan Sabbâh, Rey şehrinde
Muvaffak Nişâburî’den okuyan üç
yakın arkadaştılar. Aralarında kim
önce ikbâle kavuşursa, diğerine yardım
edeceğine dair sözleşmişlerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir