Organizmamız ve Ruhumuz

İnsanın organizması, muhteşem bir kompozisyon teşkil etmesine rağmen,
yine de kendine yetmez. Çünkü beş duyu ile donanmış olan organizmamız,
bizzat sınırlı olup “sınırlı varlıkları idrak etmemiz için” yaratılmıştır.
İnsanlar, sınırlı birer organizma içinde yaşamalarına ve sınırlı taneciklerden
inşa edilmiş, sınırlı bir alemde bulunduklarını idrak etmelerine
rağmen, her nedense kendilerini “sonsuzluk duygusu”ndan kurtaramamaktadırlar.
İnsan idrakinin bir ucunda “sıfır” bir vehim halinde kıvrılıp
dururken, diğer ucunda “sonsuzluk duygusu” bir okyanus gibi dalgalanmaktadır.
Herhalde, matematik, insan zihnine hakim olan bu sancıdan
doğdu. İslam mutasavvıflarının çok iyi tesbit ettikleri üzere, “ten kafesine”
kapatılan insanoğlu, “hiçlikten ürküyor” ve “sonsuzluğu özlüyor.”
Herşey gibi, organizmamız da ne “hiç”, ne “hep” olabiliyor, sadece ve ancak
ikisi arasında sallanıp duruyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir