Osmanlı Hanedan Mensupları Nerede Öldü, Nerede Gömüldü?

50 yıllık sürgün sırasında,
dünyanın çeşitli ülkelerinde
16 şehzade ve 14
sultan dünyaya geldi. Bu şehzadelerden
3’ü ve sultanlardan 7’si vefat etmiş
bulunuyor. Sürgünün bittiği 1974
yılından bu yana geçen 41 yıl içinde
de 14 şehzade ve 6 sultan doğdu.
Bunlardan 1 şehzade bebekken vefat
etti. Osmanlı Hanedan Ailesi’nden
bugün 26 şehzade ve 13 sultan hayattadır.

Geçen sene Aralık ayında üzücü
bir haberle sarsıldık. 1994’te Nice
(Nis)’te vefat eden Osmanlı Hanedan
Ailesi Reisi Şehzade Mehmed Orhan
Efendi’nin mezarının, akrabalarının,
Türk milletinin ve Türk devletinin
yani hepimizin ilgisizliği nedeniyle,
Nice Belediyesi tarafından boşaltılıp
kemiklerinin Nice Mezarlığı’ndaki
(toplu mezar diyebileceğimiz) bir
kemik çukuruna atıldığını yüreğimiz
yanarak öğrendik.
Böyle müessif bir olayla bir daha
karşılaşmamak adına, Osmanlı Hanedan
Ailesi’nin sürgüne gönderilen
37, sürgün sırasında doğan 3, sürgünden
sonra doğan 1 olmak üzere bugün
artık hayatta olmayan 41 erkek
üyesinin; yine sürgüne gönderilen
42, sürgün sırasında doğan 7 olmak
üzere vefat etmiş toplam 49 kadın
üyesinin mezarlarının nerelerde bulunduğunu
aşağıdaki listede veriyoruz.
Umulur ki sadece Osmanlı padişahı
dedeleri ile kan bağı olduğu için
vatanlarından gönderilmiş, 50 sene
cenazeleri bile vatana sokulmamış,
babalarından kalan ev, arsa gibi maddi
mirastan dahi mahrum edilmiş bu
ailenin hiç olmazsa mezarlarına sahip
çıkacak insaf ehli bulunur.
1924’ten sonra vefat eden padişah, halife ve şehzadeler:
1. Sultan Mehmed
Vahideddin Han (1861-1926) Sultan Abdülmecid
Han’ın en küçük ve tahta geçen dördüncü
oğludur. İtalya’nın San Remo şehrinde vefat
etti. Şam’daki Sultan Selim Camii haziresine
defnedildi.
2. Halife Abdülmecid
Efendi (1868-1944) Sultan Abdülaziz Han’ın oğludur.
Şehzadeliğinde birinci ferik yani orgeneral rütbesini
taşıyordu. Paris’te vefat etti. Kesin vasiyeti üzerine kızı
Dürrişehvar Sultan Türkiye toprağına gömülmesi
için yıllarca uğraştı ise de başaramadı. Cenazesi
tahnit edilmiş olarak Paris Camii’nin bir taş
odasında bekletildi. Nihayetvefatından neredeyse
10 yıl sonra, 30 Mart 1954’te Medine’deki Baki
Kabristanı’na defnedildi.
3. Mehmed Selim Efendi
(1870-1937) Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın
büyük oğludur. Sürgüne giderken birinci ferik
yani orgeneral rütbesini taşıyordu. Beyrut’un 16
km kuzeyindeki Cünye kasabasında vefat etti.
Kabri Şam’daki SultanSelim Camii haziresindedir.
4. Mehmed Ziyaeddin
Efendi (1873-1938) Sultan Mehmed Reşad Han’ın
büyük oğludur. Harbiye ve Tıp Fakültesi mezunu olup
cildiye mütehassısıydı. Sürgüne giderken birinci
ferik yani orgeneral rütbesini taşıyordu.
İskenderiye’de veremden vefat etti. Buradaki Ömer
Tosun Paşa Türbesi’ne defnedildi. Bu türbenin
1950’de, yol inşaatı için istimlak edilerek
yıkılması üzerine kemikleri Kahire’deki Abbasiye
Kabristanı’na nakledildi. Burada 3 sene bekledikten
sonra 1953’te Hıdiv Tevfik
Paşa Türbesi’ne defnedildi.
5. Mehmed Seyfeddin Efendi (1874-1927)
Sultan Abdülaziz Han’ın en küçük oğludur. Sürgüne
giderken bahriye feriki yani koramiral rütbesini
taşıyordu. Nice’te vefat etti.
Cenazesi Şam’a götürülerek Sultan Selim Camii
haziresine defnedildi.
6. İbrahim Tevfik
Efendi (1874-1931)

Sultan Abdülmecid Han’ın tahta geçmeyen oğullarından
Mehmed Burhaneddin Efendi’nin oğludur.
Sürgüne giderken bahriye feriki yani koramiral
rütbesini taşıyordu. Nice’te
vefat etti. Orada defnedildi.
7. Mehmed Abdülkadir
Efendi (1878-1944)

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın ikinci oğludur. Sürgüne
giderken miralay yani albay rütbesini taşıyordu. İkinci
Dünya Harbi günlerinde bir hava hücumu sırasında
Sofya’da vefat etti. Kabri Sofya’dadır.
8. Ahmed Nuri Efendi
(1878-1944) Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın üçüncü
oğludur. Sürgüne giderken miralay yani albay rütbesini
taşıyordu. Nice’te vefat etti. Yaygın rivayete göre bir
parkta ölü bulunmuştur. Cenazesi Şam’a götürülerek
Sultan Selim Camii haziresine defnedildi.
9. Ahmed Nihad Efendi
(1883-1954) Sultan Beşinci Murad Han’ın tek oğlu
Mehmed Selaheddin Efendi’nin büyük oğludur.
Sürgüne giderken piyade miralayı yani albay
rütbesini taşıyordu. Beyrut’ta vefat etti.
Cenazesi Şam’a götürülerek Sultan Selim Camii
haziresine defnedildi.
10. Mehmed Burhaneddin Efendi
(1885-1949) Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın
dördüncü oğludur. Sürgüne giderken bahriye miralayı
yani albay rütbesini taşıyordu. New York’ta
vefat etti. Cenazesi gemiyle İstanbul’a
getirildi. Türkiye’ye kabul edilmemesi üzerine Beyrut
limanı üzerinden Şam’a götürüldü. Kabri buradaki
Sultan Selim Camii haziresindedir.
11. Ömer Hilmi Efendi
(1886-1935) Sultan Mehmed Reşad Han’ın
küçük oğludur. Harbiye mezunuydu. Sürgüne
giderken piyade miralayı yani albay rütbesini
taşıyordu. İskenderiye’de vefat ederek buradaki Ömer
Tosun Paşa Türbesi’ne defnedildi. Daha sonra
türbenin istimlak edilerek yıkılması üzerine kemikleri
1953’te Kahire’deki Hıdiv Tevfik Paşa Türbesi’ne
nakledildi.
12. Mehmed Cemaleddin
Efendi (1890-1946)

Sultan Abdülaziz Han’ın oğlu Mehmed Şevket
Efendi’nin oğludur. Harbiye mezunuydu. Birinci Dünya
Savaşı’na cephede savaşarak katıldı. Sürgüne giderken
mirliva yani tümgeneral rütbesini taşıyordu.
Beyrut’ta sirozdan vefat etti. Orada defnedildi.
13. Abdürrahim Hayri
Efendi (1894-1952)

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın beşinci oğludur.
Harbiye ve Berlin’deki Prusya Harp Akademisi
mezunuydu. Birinci Dünya Savaşı’nda topçu alay
kumandanı olarak birçok cephede üstün hizmet
verdi. Sürgüne giderken sahra topçu miralayı yani
albay rütbesini taşıyordu. Yılbaşı gecesi Paris’te bir
otel odasında uyku ilacı içerek intihar etti. Orada
Père Lachaise Mezarlığı’na defnedildi.
14. Mehmed Abdülhalim
Efendi (1894-1926)

Sultan Abdülmecid Han’ın tahta geçmeyen oğullarından
Selim Süleyman Efendi’nin büyük oğludur. Harbiye
mezunuydu. Balkan Harbi’ne katılıp yaralandı.
Sürgüne giderken piyade miralayı yani albay rütbesini
taşıyordu. Paris’te sirozdan vefat etti. Cenazesi Şam’a
götürülerek Sultan Selim Camii haziresine defnedildi.
15. Osman Fuad Efendi
(1895-1973)

Sultan Beşinci Murad Han’ın tek oğlu
Mehmed Selaheddin Efendi’nin küçük oğludur.
Harbiye ve Berlin’deki Prusya Harp Akademisi
mezunu süvari subayı idi. Sürgüne giderken
birinci ferik yani orgeneral rütbesini taşıyordu. Nice’te
vefat etti. Vasiyeti üzerine 5 gün sonra Paris’teki
Bobigny Müslüman Mezarlığı’na defnedildi.
16. Ömer Faruk Efendi
(1898-1969)

Halife Abdülmecid Efendi’nin tek oğludur. Galatasaray,
Harbiye ve Berlin’deki Prusya Harp Akademisi
mezunuydu. Sürgüne giderken piyade binbaşı
rütbesini taşıyordu.
Kahire’de vefat edip orada defnedildi. 1977’de
kemikleri Mahmud Namık Efendi’ninkilerle birlikte
Çemberlitaş’taki Sultanİkinci Mahmud Han
Türbesi’ne nakledildi.
17. Ahmed Nureddin
Efendi (1901-1944)

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın altıncı oğludur. Galatasaray
ve Harbiye mezunuydu. Sürgüne giderken süvari
mülazımı yani üsteğmen rütbesini taşıyordu. Paris’te zatülcenpten öldü.
Orada Bobigny Müslüman Mezarlığı’na defnedildi.
18. Mehmed Abdülaziz
Efendi (1901-1977)

Sultan Abdülaziz Han’ın en küçük oğlu Mehmed Seyfeddin
Efendi’nin büyük oğludur. Harbiye mezunuydu. Nice’te vefat etti.
Nice’teki Doğu Yakası Mezarlığı’na defnedildi.
19. Mahmud Şevket
Efendi (1903-1973)

Sultan Abdülaziz Han’ın en küçük
oğlu Mehmed Seyfeddin Efendi’nin ortanca
oğludur. Harp Akademisi mezunuydu. Sürgüne
giderken bahriye yüzbaşısı rütbesini taşıyordu. 50 yıllık
sürgünün bitmesine bir yıl kala Fransa’nın Bagnolssur-Cèze kasabasında vefat
etti. Orada defnedildi. Mahmud Şevket Efendi ve Kızı
Nermin Sultan’ın Kabri
20. Ali Vasıb Efendi
(1903-1983) Sultan Beşinci Murad Han’ın torunu
Ahmed Nihad Efendi’nin tek oğludur. Galatasaray
ve Harbiye mezunuydu. Sürgüne giderken mülazım
yani üsteğmen rütbesini taşıyordu. İskenderiye’de
vefat etti. Orada defnedildi. Kemikleri oğlu Osman
Selaheddin Efendi tarafından İstanbul’a
getirilerek 15 Mayıs 2007 günü Eyüp Sultan
Camii’nde kılınan namazın ardından Sultan Mehmed
Reşad Han Türbesi haziresine defnedildi.
21. Mehmed Şerefeddin
Efendi (1904-1966) Sultan Abdülmecid Han’ın tahta
geçmeyen oğullarından Selim Süleyman Efendi’nin
küçük oğludur. Galatasaray ve Harbiye mezunuydu.
Sürgüne giderken topçu teğmeni rütbesini taşıyordu.
Beyrut’ta vefat etti. Cenazesi Şam’a götürülerek Sultan
Selim Camii haziresine defnedildi.
22. Ahmed Tevhid Efendi (1904-1966)
Sultan Abdülaziz Han’ın en küçük
oğlu Mehmed Seyfeddin Efendi’nin küçük oğludur.
Harbiye mezunuydu. Beyrut’ta vefat etti. Orada
defnedildi.
23. Mehmed Abid Efendi (1905-1973)
Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın en
küçük oğludur. Galatasaray ve Harbiye mezunuydu.
Sürgüne giderken mülazım yani üsteğmen rütbesini
taşıyordu. Beyrut’ta vefat etti. Cenazesi Şam’a
götürülerek Sultan Selim Camii haziresine defnedildi.
24. Mehmed Abdülkerim Efendi (1906-1935)
Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın büyük oğlu Mehmed
Selim Efendi’nin oğludur. Galatasaray mezunuydu.
Harbiye talebesi iken sürgüne gitti. New York’ta bir otel odasında
Rus ajanları tarafından tabancayla öldürüldü.
New York’ta Mount Olivet Mezarlığı’na defnedildi.
Kabir yeri tam olarak belli değildir.
25. Mehmed Nizameddin Efendi (1909-1933)
Sultan Abdülaziz Han’ın büyük oğlu Yusuf İzzeddin
Efendi’nin oğludur. Galatasaray talebesiyken
sürgüne gitti. İsviçre’nin Locarno şehrinde veremden
vefat etti. Kahire’ye defnedildi. 1967’de
kemikleri Çemberlitaş’taki Sultan İkinci Mahmud Han
Türbesi’ne nakledildi.
26. Mehmed Orhan Efendi (1909-1994)
Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın oğlu Mehmed Abdülkadir
Efendi’nin büyük oğludur. Galatasaray talebesiyken
sürgüne gitti. Nice’te vefat etti. Nice’teki Doğu Yakası
Mezarlığı’na defnedildi. 2010’da Nice Belediyesi,
mezar yeri kullanma ruhsatı bedelinin yıllarca
ödenmemesi ve ailesine ulaşılamamasını gerekçe
göstererek kemiklerini 11. adadaki mezarından
çıkarıp aynı mezarlıktaki 3 numaralı kemik çukuruna
(ossuaire) attı.
27. Mehmed Nazım Efendi (1910-1984)
Sultan Mehmed Reşad Han’ın büyük oğlu Mehmed
Ziyaeddin Efendi’nin büyük oğludur. Galatasaray
talebesiyken sürgüne gitti. 50 yıllık sürgün bittikten
sonra İstanbul’da vefat etme mutluluğuna erişen iki
şehzadeden biridir. Dedesi Sultan Mehmed Reşad
Han’ın Eyüp’teki türbesinin haziresine defnedildi.
28. Mehmed Fahreddin Efendi (1911-1968)
Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın
oğlu Mehmed Burhaneddin Efendi’nin büyük
oğludur. Sürgün sırasında Viyana’daki Theresianum
Soylular Okulu’nda talebeydi. New York’ta
vefat etti. Orada Ferncliff Mezarlığı’na defnedildi.
29. Osman Ertuğrul Efendi (1912-2009)
Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın
oğlu Mehmed Burhaneddin Efendi’nin küçük
oğludur. Sürgün sırasında Viyana’daki Theresianum
Soylular Okulu’nda talebeydi. Sürgünün
bitmesinden sonra da New York’ta yaşamaya devam
etmesine rağmen İstanbul’a bulunduğu bir sırada
vefat etti. Dedesi Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın
Çemberlitaş’taki türbesinin haziresine defnedildi.
30. Mehmed Ertuğrul Efendi (1912-1944)
Sultan Mehmed Vahideddin Han’ın tek oğludur.
1922’de babasıyla birlikte vatandan ayrıldı. Kahire’de
menenjitten vefat etti. Abbasiye Kabristanı’na
defnedildi. 1950’de Hıdiv Tevfik Paşa Türbesi’ne
defnedildi.
31. Ömer Fevzi Efendi (1912-1986)
Sultan Mehmed Reşad Han’ın büyük oğlu Mehmed
Ziyaeddin Efendi’nin küçük oğludur. Amman’da vefat
etti. Cenazesi İstanbul’a getirilerek dedesi Sultan
Mehmed Reşad Han’ın Eyüp’teki türbesinin haziresine defnedildi.
32. Mahmud Namık Efendi (1914-1963)
Sultan Mehmed Reşad Han’ın küçük oğlu Ömer
Hilmi Efendi’nin oğludur. Nasır idaresince 4,5 yıl
hapsedildi. Salıverildikten az sonra esrarlı bir
şekilde Kahire’de öldü. Orada defnedildi. 1977’de
kemikleri Çemberlitaş’taki Sultan İkinci Mahmud Han
Türbesi’ne nakledildi.
33. Necib Ertuğrul Efendi (1914-1994)
Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın oğlu Mehmed Abdülkadir
Efendi’nin ikinci oğludur. Viyana’da vefat etti. Orada
defnedildi.
34. Mahmud Hüsameddin Efendi (1916-1966)
Sultan Abdülaziz Han’ın torunu Mehmed Cemaleddin
Efendi’nin büyük oğludur. Beyrut’ta Fransız idaresi
sırasında bir Fransız askerinin başına vurması
sonucu malul hale geldi. Beyrut’ta vefat ederek orada
defnedildi.
35. Alâeddin Efendi (1917-1999)
Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın oğlu
Mehmed Abdülkadir Efendi’nin üçüncü oğludur.
Sofya’da vefat etti. Orada defnedildi.
36. Süleyman Sadeddin Efendi (1917-1985)
Sultan Abdülaziz Han’ın torunu Mehmed Cemaleddin
Efendi’nin küçük oğludur. Ticaret için gittiği Riyad’da
vefat etti. Orada defnedildi.
37. Burhaneddin Cem Efendi (1920-2008)
Sultan Abdülmecid Han’ın torunu İbrahim Tevfik Efendi’nin
büyük oğludur. New York’ta vefat etti. Orada defnedildi.
38. Cengiz Efendi (1925- 1950)
Sultan Abdülmecid Han’ın torunu Mehmed
Abdülhalim Efendi’nin oğludur. Komünistlerin
suikastı sonucu Paris’te öldürüldü. Paris’te Bobigny
Müslüman Mezarlığı’na defnedildi.
39. Osman Efendi (1925-1934)
Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın oğlu
Mehmed Abdülkadir Efendi’nin küçük oğludur.
Budapeşte’de vefat etti. Orada Gül Baba Türbesi
haziresine defnedildi.
40. Hasan Orhan Efendi (1946-2010)
Sultan Mehmed Reşad Han’ın torunu Mehmed Nazım
Efendi’nin ortanca oğludur. Kahire’de kanserden vefat
edip orada defnedildi.
41. Nihad Reşad Efendi (1978-1978)
Sultan Beşinci Murad Han’ın torununun
torunu Osman Selaheddin Efendi’nin oğludur. 3
aylıkken Londra’nın batısında Marlow’da vefat
edip Woking’de Brookwood Mezarlığı’na defnedildi.
1924’ten sonra vefat eden sultanlar:
1. Seniha Sultan (1852-
1931) Sultan Abdülmecid
Han’ın kızıdır. Sürgüne
giderken 72 yaşını geçmişti
ve Hanedan’ın en yaşlı
üyesiydi. Nice’te vefat etti.
Cenazesi Şam’a götürülerek
Sultan Selim Camii
haziresine defnedildi.
2. Mediha Sultan (1856-
1928) Sultan Abdülmecid
Han’ın kızıdır. Fransa’nın
Menton şehrinde vefat etti.
Nice’te defnedildi.
3. Fatma Saliha Sultan
(1862-1941) Sultan
Abdülaziz Han’ın kızıdır.
Kahire’de vefat etti.
Orada Hıdiv Tevfik Paşa
Türbesi’ne defnedildi.
4. Nazime Sultan (1866-
1947) Sultan Abdülaziz
Han’ın kızıdır. Beyrut’un
Cünye kasabasında vefat
etti. Kabri Şam’daki Sultan
Selim Camii haziresindedir.
5. Hadice Sultan (1870-
1938) Sultan Beşinci Murad
Han’ın kızıdır. Beyrut’ta
nüzul inerek vefat etti.
Kabri Şam’daki Sultan
Selim Camii haziresindedir.
6. Zekiye Sultan (1872-
1950) Sultan İkinci
Abdülhamid Han’ın kızıdır.
1952’de kadınlar için çıkan
izne dahi yetişemeden
Fransa’nın İspanya sınırına
yakın Pau kasabasında bir
otel odasında vefat etti. Bir
İstanbul Ermeni’si olan otel
sahibi, Sultan ve eşi Plevne
kahramanı Gazi Osman
Paşa’nın oğlu Ali Nureddin
Paşa’dan, vefatlarına
kadar ücret almadı. Paşa
da Sultan’dan 2 yıl sonra
85 yaşında vefat etti. Her
ikisinin de Pau’daki kabir
yeri belli değildir.
7. Fehime Sultan (1875-
1929) Sultan Beşinci
Murad Han’ın kızıdır.
Nice’te vefat etti. Cenazesi
Şam’a götürülerek Sultan
Selim Camii haziresine
defnedildi.
8. Fatma Naime Sultan
(1876-1945) Sultan İkinci
Abdülhamid Han’ın kızıdır.
Tiran’da vefat etti. Orada
defnedildi.
9. Fatma Sultan (1879-
1932) Sultan Beşinci Murad
Han’ın kızıdır. Sofya’da
vefat etti. Kabri Sofya’da
Orlandovtsi Merkez
Mezarlığı’ndadır.
10. Münire Sultan (1880-
1939) Sultan Abdülmecid
Han’ın tahta geçmeyen
oğullarından Ahmed
Kemaleddin Efendi’nin
kızıdır. Nice’te vefat etti.
Orada defnedildi.
11. Behiye Sultan (1881-
1948) Sultan Beşinci Murad
Han’ın oğlu Mehmed
Selaheddin Efendi’nin
kızıdır. Kahire’de vefat etti.
Orada Abdülhalim Paşa
Türbesi’ne defnedildi.
12. Naile Sultan (1884-
1957) Sultan İkinci
Abdülhamid Han’ın kızıdır.
İstanbul’da vefat etti. Yahya
Efendi Dergâhı haziresine
defnedildi.
13. Rukiye Sultan (1885-
1971) Sultan Beşinci Murad
Han’ın oğlu Mehmed
Selaheddin Efendi’nin
kızıdır. İstanbul’da
vefat etti. Zincirlikuyu
Mezarlığı’na defnedildi.
14. Ayşe Hamide Sultan
(1886-1960) Sultan İkinci
Abdülhamid Han’ın kızıdır.
İstanbul’da vefat etti.
Yahya Efendi Dergâhı’nda
Şehzade Kemaleddin
Efendi Türbesi haziresine
defnedildi.
15. Şadiye Sultan
(1886-1977) Sultan İkinci
Abdülhamid Han’ın kızıdır.
İstanbul’da vefat etti.
Çemberlitaş’taki Sultan
İkinci Mahmud Han
Türbesi’ne defnedildi.
16. Adile Sultan (1887-
1973) Sultan Beşinci Murad
Han’ın oğlu Mehmed
Selaheddin Efendi’nin
kızıdır. Paris’te vefat etti.
Orada Bobigny Müslüman
Mezarlığı’na defnedildi.
17. Emine Nemika
Sultan (1888-1969)
Sultan İkinci Abdülhamid
Han’ın oğlu Mehmed
Selim Efendi’nin kızıdır.
İstanbul’da vefat etti. Yahya
Efendi Dergâhı haziresine
defnedildi.
18. Refia Sultan (1891-
1938) Sultan İkinci
Abdülhamid Han’ın
kızıdır. Beyrut’ta vefat etti.
Cenazesi Şam’a götürülerek
Sultan Selim Camii
haziresine defnedildi.
19. Emine Atiye
Sultan (1891-1978)
Sultan Beşinci Murad
Han’ın oğlu Mehmed
Selaheddin Efendi’nin
kızıdır. İstanbul’da vefat
etti. Çemberlitaş’taki
Sultan İkinci Mahmud
Han Türbesi haziresine
defnedildi.
20. Fatma Ulviye Sultan
(1892-1967) Sultan
Mehmed Vahideddin
Han’ın kızıdır. İzmir’de
vefat etti. Çengelköy
Mezarlığı’na defnedildi.
21. Rukiye Sabiha
Sultan (1894-1971) Sultan
Mehmed Vahideddin
Han’ın kızıdır. 1952’deki
izinden sonra genellikle
İstanbul’da yaşadı
ve burada vefat etti.
Rumelihisarı’ndaki Aşiyan
Mezarlığı’na defnedildi.
22. Arife Kadriye
Sultan (1895-1933) Sultan
Abdülmecid Han’ın torunu
İbrahim Tevfik Efendi’nin
kızıdır. Nice’te vefat etti.
Orada defnedildi.
23. Fatma Zehra Sultan
(1895-1965) Sultan
Abdülmecid Han’ın torunu
İbrahim Tevfik Efendi’nin
kızıdır. İstanbul’da vefat
etti. Çemberlitaş’taki
Sultan İkinci Mahmud Han
Türbesi’ne defnedildi.
24. Emine Naciye
Sultan (1896-1957) Sultan
Abdülmecid Han’ın tahta
geçmeyen oğullarından
Selim Süleyman Efendi’nin
kızıdır. İstanbul’da vefat
etti. Yahya Efendi Dergâhı
haziresine defnedildi.
25. Behiye Sultan (1900-
1950) Sultan Mehmed
Reşad Han’ın oğlu Mehmed
Ziyaeddin Efendi’nin
kızıdır. İskenderiye’de vefat
etti. Kahire’de Hıdiv Tevfik
Paşa Türbesi’ne defnedildi.
26. Fatma Gevheri
Sultan (1904-1980)
Sultan Abdülaziz
Han’ın oğlu Mehmed
Seyfeddin Efendi’nin
kızıdır. İstanbul’da vefat
etti. Çemberlitaş’taki
Sultan İkinci Mahmud
Han Türbesi haziresine
defnedildi.
27. Hadice Şükriye
Sultan (1906-1972) Sultan
Abdülaziz Han’ın oğlu
Yusuf İzzeddin Efendi’nin
kızıdır. Kahire’de vefat
etti. Çemberlitaş’taki
Sultan İkinci Mahmud Han
Türbesi’ne defnedildi.
28. Rukiye Sultan (1906-
1927) Sultan Mehmed
Reşad Han’ın oğlu Mehmed
Ziyaeddin Efendi’nin
kızıdır. Budapeşte’de
vefat ederek oradaki Gül
Baba Türbesi haziresine
defnedildi.
29. Hayriye Sultan
(1908-1943) Sultan
Mehmed Reşad Han’ın
oğlu Mehmed Ziyaeddin
Efendi’nin kızıdır. Beyrut’ta
vefat etti. Kahire’de
Abbasiye Kabristanı’na
defnedildi. 1950’de Hıdiv
Tevfik Paşa Türbesi’ne
nakledildi.
30. Lütfiye Sultan (1910-
1997) Sultan Mehmed
Reşad Han’ın oğlu Mehmed
Ziyaeddin Efendi’nin
kızıdır. Riyad’da vefat
etti. Cenazesi İstanbul’a
getirilerek dedesi Sultan
Mehmed Reşad Han’ın
Eyüp’teki türbesinin
haziresine defnedildi.
31. Emine Mukbile
Sultan (1911-1995) Sultan
Mehmed Reşad Han’ın oğlu
Ömer Hilmi Efendi’nin
kızıdır. 1952’deki izinden
sonra zaman zaman
İskenderiye’den İstanbul’a
gelir birkaç ay kalırdı.
Eşi Ali Vasıb Efendi’nin
1983’te vefatından sonra
da İskenderiye’de ikamete
devam etti. İstanbul’da
bulunduğu sırada
hastalanıp vefat etti. Dedesi
Sultan Mehmed Reşad
Han’ın Eyüp’teki türbesinin
haziresine defnedildi.
32. Rebia Nilüfer
Sultan (1912-1997) Sultan
Abdülmecid Han’ın torunu
İbrahim Tevfik Efendi’nin
kızıdır. New York’ta vefat
etti. Orada defnedildi.33. Hadice
Dürrüşehvar
Sultan (1914-
2006) Halife
Abdülmecid
Efendi’nin
kızıdır.
Londra’da vefat
etti. Woking’de Brookwood
Mezarlığı’na defnedildi.
34. Mihriban Mihrişah
Sultan (1916-1987) Sultan
Abdülaziz Han’ın oğlu
Yusuf İzzeddin Efendi’nin
kızıdır. İstanbul’da vefat
etti. Sultan İkinci Mahmud
Han Türbesi haziresine
defnedildi.
35. Ayşe Masume
Fethiye Sultan (1916-
1944) Sultan Abdülmecid
Han’ın torunu İbrahim
Tevfik Efendi’nin kızıdır.
Kahire’de vefat etti. Orada
defnedildi.
36. Mihrimah Selçuk
Sultan (1920-1980)
Sultan İkinci Abdülhamid
Han’ın oğlu Abdürrahim
Hayri Efendi’nin kızıdır.
Monaco’da vefat etti.
Kahire’de defnedildi.
37. Fatma Samire Sultan
(1920-2000) Sultan
Abdülmecid Han’ın torunu
Mehmed Abdülhalim
Efendi’nin kızıdır. New
York’ta vefat etti. Orada
defnedildi.
38. Fatma Neslişah
Sultan (1921-2012)
Halife Abdülmecid
Efendi’nin oğlu Ömer
Faruk Efendi’nin
kızıdır. İstanbul’da
vefat etti.
Rumelihisarı’ndaki
Aşiyan Mezarlığı’nda annesi
Rukiye Sabiha Sultan ve
iki kız kardeşinin yanına
defnedildi.
39. Mihrimah Sultan
(1922-2000) Sultan
Mehmed Reşad Han’ın
oğlu Mehmed Ziyaeddin
Efendi’nin kızıdır.
Amman’da vefat etti.
Cenazesi İstanbul’a
getirilerek dedesi Sultan
Mehmed Reşad Han’ın
Eyüp’teki türbesinin
haziresine defnedildi.
40. Hamide Nezahat
Sultan (1923-1998) Sultan
Abdülaziz Han’ın torunu
Mahmud Şevket Efendi’nin
kızıdır. Fransa’nın Bagnolssur-
Cèze kasabasında vefat
etti. Orada defnedildi.
41. Zehra Hanzade
Sultan (1923-1998) Halife
Abdülmecid Efendi’nin
oğlu Ömer Faruk Efendi’nin
kızıdır. Paris’te vefat etti.
Rumelihisarı’ndaki Aşiyan
Mezarlığı’nda annesi
Rukiye Sabiha Sultan’ın
yanına defnedildi.
42. Bidar Sultan (1924-
1924) Sultan İkinci
Abdülhamid Han’ın oğlu
Mehmed Abdülkadir
Efendi’nin kızıdır. 2
aylıkken vatandan çıktı. 5
ay sonra Budapeşte’de vefat
etti. Orada Gül Baba Türbesi
haziresine defnedildi.
43. Safvet Neslişah
Sultan (1925-2014)
Sultan İkinci
Abdülhamid Han’ın
oğlu Mehmed
Abdülkadir
Efendi’nin kızıdır.
İstanbul’da vefat etti.
Karacaahmet Mezarlığı’nda
annesi Fatma Meziyet
Hanım’ın yanına defnedildi.
44. Necla Hibetullah
Sultan (1926-2006) Halife
Abdülmecid Efendi’nin
oğlu Ömer Faruk Efendi’nin
kızıdır. Madrid’de vefat etti.
Rumelihisarı’ndaki Aşiyan
Mezarlığı’nda annesi
Rukiye Sabiha Sultan’ın
yanına defnedildi.
45. Fevziye Sultan (1928-
2014) Sultan Abdülmecid
Han’ın torunu İbrahim
Tevfik Efendi’nin kızıdır.
Paris’te vefat etti. Paris’in
banliyösü Thiais’de Valde-
Marne Mezarlığı’na
defnedildi.
46. Mübeccel
Bezmialem Sultan (1929-
1993) Sultan Abdülmecid
Han’ın torunu Mehmed
Şerefeddin Efendi’nin
kızıdır. İstanbul’da
vefat etti. Zincirlikuyu
Mezarlığı’na defnedildi.
47. Fatma Necla Sultan
(1933-2010) Sultan İkinci
Abdülhamid Han’ın torunu
Mehmed Orhan Efendi’nin
kızıdır. Zürich’te vefat etti.
Orada defnedildi.
48. Hürrem Sultan (1939-
1999) Sultan Abdülaziz
Han’ın torunu Mehmed
Abdülaziz Efendi’nin
kızıdır. Nice’te vefat etti.
Orada defnedildi.
49. Iskra Sultan (1949-
2009) Sultan İkinci
Abdülhamid Han’ın torunu
Alâeddin Efendi’nin kızıdır.
Hamburg’da vefat etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir