Osmanlı’da Çocuk Olmak: Devşirilmiş Çocuklar

Devşirme ne demektir?
Osmanlılar, Hıristiyan ailelerin,
zekî çocuklarını 8 ilâ 15 yaşları arasında
tesbît edip, bunları devşirirlerdi.
Onlara Türk ve Müslüman Kültürünü
aşılar, Türkçe’yi ve İslamiyet’i
öğretirlerdi. Bu tahsilleri tamam
olunca da, çocukların en zekîleri, en
muvaffakları ve hüsn-ü cemâl sahipleri
Enderun ismi verilen Saray
Mektebi’ne alınırken, güçlü kuvvetli
olanları da Saray bahçelerine ve sahil
emniyetine bakan Bostancı Ocağı’na
verilirlerdi. Geri kalanları ise yeniçeri
olurlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir