Osmanlıların Kur’an-ı Kerim’e Olan Hürmeti

Ömer Faruk Çetin

Bugünümüzü kurmak ve yarınımızı planlamak için başta Sultan 2. Abdülhamid Hân devri olmak üzere Osmanlı’yı öğrenmeye mecbur, hattâ mahkûmuz…

Çamlıca Yayınları tarafından basılan, Ahmet Uçar’ın hazırlamış olduğu “Sultan, Güç ve Hassasiyet” adlı kitap, Osmanlı devletinin Kur’an-ı Kerim’e gösterdiği saygı ve hürmeti, İslamiyete uyma hususundaki hassasiyetini kısa kısa pasajlar eşliğinde okuyucuya sunmaktadır.

Kitabın ilk 100 sayfalık bölümü; Osmanlı’nın Kur’an-ı Kerime göstermiş olduğu hürmeti, matbaanın bulunmasından sonra dünyada ve Osmanlı devletinde yapılan Kur’an-ı Kerim baskılarını, Sultan 2. Abdülhamid Hân’ın Kur’an-ı Kerim baskılarının tedkik edilmesi amacıyla kurduğu Meclis-i Tedkîk-i Mesahif-i Şerif’e’nin (Mushaf-ı Şerifleri Tedkîk Heyeti) faaliyetlerini ve yapılacak olan baskılarda gözetilecek hususları, Kur’an-ı Kerim basımıyla ilgili Sultan 2. Abdülhamid Hân’a sunulan raporları, baskı işlerinde gerekli hassasiyeti ve edebi gözetmeyenlere karşı alınan tedbirleri ve Çarlık Rusya ile İngiltere’nin Kur’an-ı Kerim’i tahrif etme çalışmalarını, arşiv vesikaları ile destekleyerek anlatmaktadır.

Asr-ı saadetten sonra gelen İslam devletleri içerisinde İslamiyet’e en çok hizmet eden devlet olan Osmanlı Devleti, Resulullah Efendimizin “aleyhisselatü vesselam” ve Eshab-ı Kiram’ın yolu olan Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadını takip ederek İslam ümmetinin gönlünde taht kurmuş ve bir çok hizmette bulunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir