Osmanlıyı anlamak

‘Leşker-i duâ, leşker-i gazâdan akvâdır’ demiş
İmâm-ı Rabbânî Hazretleri.
Osmanlı İmparatorluğunu anlamak bu sözden
geçer. Kuruluşundan 70 sene evvel, Şeyh-i ekber
Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, Osmanlı Devleti’ni
manevî âlemde haber verip övmüş ve Şeceretü’n-
Nu’mâniyye fî Devleti’l-Osmâniyye adlı eserinde,                             Osmanlı Devleti’ne dair çok esrarlı
keşiflerde bulunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir