-ÖZEL DOSYA- Ramazan ve Edebiyatı

Aylara isim verilirken, o seneki mevsimine göre adlandırılmıştı.
Eskiden bu aya “Nâtık” denirdi. O yıl şiddetli sıcaklara rastladığından
“rama(z-d)an” dendi. “Ramazan” güneşin hararetinin,
kum ve taşa şiddetle tesir etmesi demektir.
Oruç ayı olduğu için de
(oruçlunun günahlarını yakıp yok ettiğinden dolayı, mecazen)
bu isim uygun düşmektedir.

Ramadânü’l-Mübârek;
halk ağzında Ramazan oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir