Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile; ALEVİLİK, ŞİİLİK VE İRAN HAKKINDA…

Röportaj: İlknur Ebrar Arvâsî

Yavuz Sultan Selim Hân’ın iktidarına kadar Osmanlı Devleti genellikle bir
Balkan Devleti olarak görülmüştür.
Fakat Yavuz Sultan Selim Han doğuya yaptığı seferlerle hem Asya hem de
Afrika kıtalarından geniş topraklar elde etmiş ve bu düşünceyi tamamen
değiştirmiştir.
Bu seferlerin başta gelen sebebi ise Safevi Devleti, yani yayılmacılık
politikasına sahip olan Şah İsmail’di.
İşte buradan yola çıkarak Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hocamıza; Safevi
Devleti’nin yayılmacılık politikasına karşılık Yavuz Sultan Selim Hân’ın,
bunun önüne geçerek bölgenin tarihini nasıl değiştirdiğini sorduk.

Öncelikle, Osmanlı Devleti’nin siyasetini “yayılmacılık politikası” olarak adlandıranlar var, bu doğru mudur hocam?

Osmanlıların siyaseti bir yayılmacılık siyaseti değildir. Daha çok mecburiyetten kaynaklanan, yahut ta şartların getirdiği bir yayılma siyasetine dönüşmüştür, diyebiliriz. Yoksa kendileri; “biz önce Batıdan toprak alalım sonra şurayı, burayı alalım” şeklinde bir şey söylemiş değiller. Evet, bir İlâ-yı Kelimetullah davası, İslamı yayma, cihat davası onları Batıya doğru yönlendiriyor ve bu Osmanlı’nın ana siyaseti oluyor. Çünkü Osmanlı’nın hiçbir zaman Türklere, Anadolu’ya, Müslümanlara karşı bir düşmanlığı yok; onların da Osmanlıya yok. Ama Batının her zaman düşmanlığı var ve bu da Osmanlıyı daimî şekilde cihada yönlendiren bir husus oluyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir