Ramazan Münâsebetiyle Dostlarla Bir Musâhabe

SÂMİHA AYVERDİ

Oruç nedir?
Cevâbı hem kolay hem de güç bir sual. Peşin
olarak, kısaca şunu düşünelim: Orucu, muayyen
saatler arasında yemekten içmekten
ve orucu ihlâl eden tutum ve davranışlardan
kaçınmaktan ibâret görmemek gerek. Zira
orucun, fizyolojik olduğu kadar sosyal ve psikolojik
hattâ pedagojik tarafları da vardır ki,
uzvi ve bedeni faydaları yanında, rûhânî ve
terbiyevî tarafları daha ağır basar.
Meselâ bu toplu ibâdetin sosyal tarafı, âileyi
olduğu kadar cemiyeti de günlük hayatında
aynı çizgiye getirmiş olmasıdır. Şöyle ki iftar
saatinde sofra başında toplanan âile gibi, komşuların,
hattâ bütün mahallenin ve hatta bütün
bir şehrin, aynı zamanda besmele ile oruçlarını
açmaları, cemiyeti bir içtimai nizam ve müşterek
bir ahenge götürür ki bunun, ferdlerde
uyandırdığı psikolojik kazancı inkâra sığmaz.

divanyolud 30 samiha ayverdi 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir