Saç Beyaz Olmuş

Şiirimizin, hikmet vadisinde kafile başı şüphesiz Urfalı Nâbî’dir (vefatı
1712; İstanbul/Karacaahmet’te).
Orta yaşı geçtikten sonra yazdığı anlaşılan aşağıdaki şiirinde samimi
bir yakarış ve tövbe edâsı görünüyor. Beytlere tek tek bakalım isterseniz:
Sittîn erişti ey dil inâbet zamânıdır
Ser-germî-i hevâdan ifâkat zamânıdır
Sittîn: Altmış
İnâbet: Günahları terk ile Hakka dönüş
Ser-germ: Neşeli, sarhoş, mest
Hevâ: Nefsin zararlı istek ve arzuları
İfâkat: İyileşme, ayılma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir