Sahte Tanrılar Ve Allah

Seyyit Ahmet Arvasi

Ferdi şuurlar gibi “içtimai şuur” da dinamiktir. Yenilenme hızları farkında olmakla birlikte, “maşeri şuurda” da kavramların biçim ve muhtevası sabit kalmamaktadır.

Tarih diyor ki, fertler gibi cemiyetler de “Allah’ı aramaktadırlar”. Şu veya bu tesirlerle “içtimai vicdanda” da “tanrı kavramı” yenilenip durmaktadır. Kendi başına kalınca, kendine “sahte mabutlar” yontan cemiyetler, ancak Şanlı Peygamberlerin yardımı ile idraklerini kirleten “antropomorfizm”den “anizm”den ve eşya dünyasına ait “ilizyonlar”dan kurtulabilmektedirler. Böylece beşeriyet, varlığımıza “şahdamarımızdan daha yakın” ve tasavvurlarımıza sonsuzca uzak olan yüce Allah’a doğru hızla akmaktadır.

Beşeri macera, şunu göstermektedir ki, gerek fert olsun, gerek cemiyet olsun, insanoğlu asla Allah’ı inkar edememektedir. İnsanların inkar ettikleri, bizzat “Yaradan” değil, “tanrı” diye vehmettiği tasavvurlarıdır. Yani insanoğlu, “putları” kıra kıra Yüce Allah’a doğru yol almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir